Hanneke Westert uit Sneek springt Nederlands record: “No mei ik mei beppe nei de McDonald's!”

 

IJLST- Hanneke Westert heeft maandag bij de ljepperij in IJlst een nieuw Nederlands record bij de meisjes gesprongen. Westert kwam tot een afstand van 16,78 meter. Dat was een stuk verder dan het oude record, de 16,57 meter van Marrit van der Wal uit 2014. Bij haar recordsprong waren haar mem en beppe ook aanwezig. En wat was de eerste reactie van beppe? “No meis taansens mei beppen ei de McDonald’s!”

Westert werd de afgetekende winnaar bij de meisjes. Nummer twee Hilde van der Weij kwam tot een afstand van 14,49 meter.

Alles ging goed

“Hoe ik de kampioenssprong beskriuwe moat”, herhaalt de Sneekse de vraag. “Nou, eins gong alles goed. De ynsprong wie prima en doe krige ik tiid om te klimmen. Even tocht ik dat ik achteroer falle soe, ik wachte even mei klimmen. Doe gong ik toch nei de oare kant en koe ik him hast útklimme. Ik kaam op it lijntsje fan de 17 meter. Ik wist even net of it lijntsje fan de 16 of 17 meter wie. Mar folgens mij wie it lijntsje toch fan de 17 meter en it flitste troch mij hinne, dan ha’k it Nederlâns rekord. Ik stie hielendal te triljen.”

En of ze dat Nederlands record sprong! Met 16,78 verpulverde ze het oude record van Marrit van der Wal.

“At ik de ynsprong goed ha, dan giet it meastal ek wol goed. Soms sakje ik in bytsje fuort en sit der wat flak yn. De lêste tiid giet it al goed”, zegt de ljepster fan Fierljepferiening Drylts. De gymnasiumleerling van Bogerman Sneek wordt getraind door Rimmer Abma en Auke Zijlstra. De eerste miste de kampioensprong, Abma kwam net te laat, maar kon zijn pupil later wel feliciteren.

Allemaal pr’s

Niet alleen Westert had een goede dag. Eldert Simon Groenhof, Djurre de Jong, Michiel Zijlstra, Germ Terpstra, Minne Smit, Auke Jan Jilderda en Bauke de Jong sprongen allemaal een pr.

Voor De Jong was dat genoeg voor de dag overwinning bij de senioren. Op zijn 20,10 meter beet iedereen zich stuk. Al kwam Ysbrand Galama in de finale met 20,07 meter nog gevaarlijk dichtbij.

De afstand van De Jong was echter niet de beste afstand van de dag, Bij de junioren sprong Wisse Broekstra 20,42 meter. Dat betekent een nieuw schansrecord bij de junioren. Het was al de derde keer dit seizoen dat Broekstra verder sprong dan alle senioren.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Inger Haanstra. Haar 14,68 meter was verder dan de afstanden van haar concurrenten. Bij de jongens was Auke Jan Jilderda met 17,24 meter de beste.

Het fierljeppen in IJlst van maandag was een inhaalwedstrijd. Woensdag 6 juli werd de wedstrijd afgelast vanwege het slechte weer.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden