Heerenveen Lokaal stelt technische vragen over vernielingen in decembermaand

HEERENVEEN - Heerenveen Lokaal stelt na een tweet van burgemeester Tjeerd van der Zwan vragen over de vernielingen die zijn gepleegd in de decembermaand. Er is voor 8500 euro schade aangericht. 

Op 3 januari 2022 twitterde de burgemeester de volgende tweet:

In @heerenveen schatten we de schade in december 2021 aan verkeersborden en prullenbakken door zwaar vuurwerk op 8500 euro. Dat is ongeveer het gemiddelde bedrag aan schade in de decembermaand de afgelopen tien jaar.

Ook Heerenveen Lokaal vind het zinloze vernielen van alles wat gemeentelijk eigendom is in de openbare ruimte een slechte zaak. Zinloos en de kosten hiervan betalen we met alle inwoners.
Heerenveen Lokaal heeft de volgende vragen voor het college:

  1. Hoeveel overtredingen (vernielingen van gemeentelijke eigendommen)  zijn er in de afgelopen decembermaand (2021) geconstateerd en verbaliseerd door BOA’s en politie?
  2. Wordt er door de gemeente bij constatering van vernieling of vermissing aangifte gedaan bij de politie? Kan de gemeente aangifte hiervan doen?
  3. Hoeveel vernielingen aan gemeentelijke eigendommen zijn er in het gehele jaar 2021 geconstateerd en wat zijn de kosten geweest, ook van reparatie en/of vervanging in 2021? (voor zover bekend)
  4. Zijn de kosten als het gaat om vernielingen van gemeentelijk eigendom in de afgelopen twee jaar (hele jaar) afwijkend van de jaren ervoor?
  5. Moeten, als het gaat om vernielingen in de openbare ruimte (gemeentelijke eigendommen), de veroorzakers indien bekend en betrapt, de schade zelf betalen?
  6. Wat zijn de gemiddelde kosten de afgelopen 2 jaar wat betreft inzet hulpverleners, politie en brandweer in de decembermaanden?