Herder Voetbalschool bestaat 10 jaar

HEERENVEEN - Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer. 

Vroeger was het straatvoetbal de bakermat van de voetballer waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. Vandaag de dag voetballen kinderen weinig tot niet meer op straat door verschillende oorzaken. Het technische niveau van het voetballen is gewoon minder geworden. Dit waren, voor de voetbalbroers Henk en Robert Herder, de belangrijkste redenen om in 2013 te starten met een voetbalschool in Heerenveen.

‘De voetbalschool zal door middel van een gerichte aanpak het technische niveau op allerlei gebieden op een (veel) hoger plan brengen. Creativiteit op het veld moet bevorderd en gestimuleerd worden, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft’, aldus Robert Herder.

Voetbaltraining voor jongens en meisjes van 8 tot en met 15 jaar

Juist in deze leeftijdscategorie leren kinderen het snelst op verschillende gebieden, dus de belangrijkste leerfase! Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze leeftijdscategorie uitermate geschikt is om in een relatieve korte termijn veel te leren. De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Als de wil van de speler er ook nog is kan het rendement optimaal zijn.

Een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen.

Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch de minste aandacht besteed. Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen. De winst met name op technisch gebied is naar onze mening juist op deze leeftijd te behalen. Onze voetbalschool heeft dan ook een methodiek van leerstof opgezet gestoeld met name op de visie van Wiel Coerver (techniektraining) met het doel kinderen technisch beter te maken.

In de voetbalwereld wordt de Wiel Coerver methode vaak neergezet als alleen kappen en draaien, dit is een absolute misvatting. Het gaat om persoonsontwikkeling van spelers, spelers kunnen door de techniek goed te beheersen, bewegingen goed uit te voeren zich dermate zelfverzekerd voelen in het veld dat zij zich voetballend kunnen onderscheiden van medespelers en tegenstanders.

Nieuwe trainingslocatie en hoofdsponsor in het jubileumjaar

Met ingang van april 2023 gaat Herder voetbalschool de trainingen verzorgen op Sportpark Skoatterwâld, de thuisbasis van vv Heerenveen, aan de Oranje Nassaulaan in Heerenveen. De trainingen werden de afgelopen jaren verzorgd op Sportpark De Akkers van v.v. Heerenveense Boys gelegen aan de Rottumerweg. Naast de nieuwe trainingslocatie is de Kunststof Kozijnen Fabriek Heerenveen (www.kkfh.nl) de nieuwe hoofdsponsor geworden van de voetbalschool.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden