Herstel bestemmingsplan Bandsloot 9 in Bantega

BANTEGA - Aan de Bandsloot 9 in Bantega is een bouw- en afhangbedrijf gevestigd. Dit bedrijf zit in milieucategorie 3.1. In het huidige bestemmingsplan Bantega is dat op deze locatie niet toegestaan.

In het voorheen geldende bestemmingsplan Bantega uit 2004 was voor het bedrijf een specifieke aanduiding opgenomen. Deze aanduiding is door een fout in het huidige bestemmingsplan verwijderd. De eigenaar ontdekte dit bij een tussentijdse waardebepaling.

Om huidige situatie weer te kunnen herstellen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt met het verzoek om hiermee in te
stemmen voorgelegd aan de gemeenteraad.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden