Hinder door werkzaamheden Mercurius en Venus

HEERENVEEN - Tot en met vrijdag 18 juni vinden er verschillende werkzaamheden plaats aan de Mercurius en de Venus (IBF-terrein). 

Het fietspad tussen de rotonde Het Meer en de Venus is opgebroken en daardoor niet te gebruiken. Dit is nodig voor het verleggen van de kabels en leidingen, die onder het fietspad doorlopen. Fietsers volgen een omleiding. Vervolgens realiseert BAM de aansluiting van de Mercurius en de Venus op de nieuwe rotonde. Hierdoor zijn beide wegen dicht en volgt ook het autoverkeer een omleiding.

Sluiting fietspad rotonde Het Meer – Venus

De afsluiting vindt plaats vanaf maandagochtend 10 mei 08.00 uur tot vrijdag 21 mei 18.00 uur. Gedurende deze periode geldt er een omleiding voor fietsers. Deze gaat via de route fietstunnel Het Meer naar de Zonnebloemstraat, de Pastorielaan en vervolgens de fietstunnel Saturnus.