HOV en CPH bundelen hun krachten

HEERENVEEN - De HOV (Heerenveense Ondernemersvereniging) en CPH (Centrum Promotie Heerenveen) bundelen hun krachten, hun doestellingen, hun nieuwe beeldmerk én hun voorzitter. 

Op 10 januari droegen Christel Koning, voorzitter CPH en Sebastiaan Kuipers, voorzitter HOV in eendrachtige samenwerking de voorzittershamer over aan Doede Pool. Doede gaat als onafhankelijk voorzitter van de nieuwe combinatie HCOV, Heerenveense Centrum Ondernemers Vereniging, samen met het bestuur en alle leden vorm en richting geven aan een (be-)leefbaar centrum voor iedereen. Dat de centrumondernemers besloten tot deze krachtenbundeling benadrukt hun ambitie en motivatie. Een leefbaar centrum voor een plaats als Heerenveen is voor alle geledingen van levensbelang. De HCOV gaat de samenwerking met alle stakeholders in en rond het centrum graag aan. In deze dagen wensen we elkaar een goed nieuwjaar. De HCOV-ondernemers realiseren zich dat het met wensen alleen niet kan en mag stoppen. We moeten en willen aan de slag. Omdat het met zeggen alleen niet te doen is. Dat laatste zei hij in het Fries.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden