Humanitas Zuidwest Friesland zoekt nieuwe vrijwilligers

SNEEK- Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen helpt die tijdelijk steun nodig hebben. In Zuidwest Friesland is één van de 80 Humanitas-afdelingen actief met verschillende projecten.

De kracht van het vrijwilligerswerk van Humanitas is het persoonlijke contact. Door de coronapandemie moesten vrijwilligers een weg zien te vinden om contact te kunnen houden met de deelnemers. Er zijn tijdelijk een aantal activiteiten stop gezet, zoals de voorleesprojecten, en veel andere activiteiten zijn vooral telefonisch en digitaal uitgevoerd.

Hulpvragen

Maar nu er steeds meer versoepelingen plaatsvinden, ontvangt Humanitas Zuidwest Friesland ook weer meer hulpvragen. Om ook deze mensen een steuntje in de rug te geven, is Humanitas dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers en coördinatoren. Vooral de projecten Stand-by en Maatjes/Vriendschappelijk huisbezoek staan te springen om versterking.

Jetty heeft als vrijwillig coördinator project Stand-by veel contact met deelnemers en vrijwilligers. Zij zorgt voor een goede match tussen vrijwilligers en deelnemers. En als vrijwilliger kun je altijd bij haar terecht voor overleg. Jetty vindt het heel belangrijk dat mantelzorgers ondersteuning krijgen, vooral nu mensen steeds langer thuis blijven wonen. Als een vrijwilliger de mantelzorger een paar uurtjes vervangt, kan deze met een gerust hart ook eens iets voor zichzelf doen.

Karin is vrijwilliger bij Humanitas Zuidwest Friesland geworden nadat ze jarenlang mantelzorger is geweest voor haar moeder. Ze wil graag iets voor iemand anders betekenen. Bovendien geeft het contact haar zelf ook veel plezier.

Tilly komt regelmatig bij een mevrouw thuis die zelf niet meer de deur uit kan. Haar familie is niet in de gelegenheid om vaak langs te komen. Tilly is voor haar een luisterend oor, eet ’s avonds soms met haar en samen puzzelen ze heel wat af.

Volgens Henny, al jarenlang vrijwilliger bij Humanitas Zuidwest Friesland, zorgt de waardering voor het werk als vrijwilliger ervoor dat je je zelf ook goed voelt. En allemaal zijn ze het erover eens dat er niets mooiers is om iets voor een ander te doen op een moment dat dit echt even nodig is.

Kijk voor meer informatie op: www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland

Ook vrijwilliger of coördinator worden? Neem contact op met mevr. J. Peereboom, 06-49620625, intake@humanitas-zwf.nl.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden