Ids Boersma (63) voetbalt al ruim een halve eeuw

Op 10 augustus was het 75 jaar geleden dat in Easterein voetbalvereniging SDS – Sterk Door Samenspel – werd opgericht. Nu driekwart eeuw later is de vereniging nog springlevend. Er zit zelfs weer een stijging in het ledental. “De nijbou yn Wommels hat ús as feriening goed dien”, erkent bestuurslid Syb Overal. SDS is namelijk niet alleen de voetbalclub van Easterein, maar ook van Wommels en omliggende dorpen. Momenteel telt de vereniging 341 leden, 35 vrouwen en 306 mannen, verdeeld over twintig teams. Met de toekomst van deze voetbalclub zit het wel goed.

Syb Overal (41) uit Easterein is wedstrijdsecretaris van SDS en speelt samen met Ids Boersma (63) uit Wommels in het 5e elftal. Ids draait het langste van alle leden mee bij SDS. Al ruim 52 jaar trekt hij het witte clubshirt van SDS op zaterdagmiddag over zijn schouders. Een staat van dienst die respect afdwingt. Ids is daar zelf vrij nuchter onder. “Sa lang at se my noch net oan alle kanten foarby drave en myn liif it talit, gean ik troch.” 

Gepromoveerd

Ids vertelt dat hij een jaar of tien/elf was toen hij bij SDS ging voetballen. Dat was bij de C’s, want pupillenteams waren er toen nog niet. Hij kan zich als eerste elftalspeler het kampioenschap in 1979/1980 nog goed herinneren. SDS promoveerde toen van de 4e naar de 3e klasse. “Ik bin dêrnei  noch leider west fan it fjirde en spylje alwer in skoft yn it fyfde”, vertelt Ids. Fiif jier lyn waarden we noch kampioen.” 

Mooie tijd

Dat kan teamgenoot Syb Overal zich ook nog goed herinneren. Syb is alweer acht jaar wedstrijdsecretaris en heeft zijn bestuursfunctie onlangs met vier jaar verlengd. Syb was vijf jaar toen hij bij de F-pupillen begon en doorliep alle jeugdteams. Bij de senioren speelde hij de meeste wedstrijden in het tweede elftal. “Troch blessures bin ik der in skoft tuskenút west. Ik kaam werom yn it tredde en spylje no ek alwer wat jierren yn it fyfde.” Syb vertelt dat de mooiste tijd voor hem de A-junioren en het begin van de senioren was. “We hienen doe allegear deselde leeftyd, wienen freonen fan mekoar en gongen mei elkoar op stap. Ja, dat wie in moaie tiid.” 

Het voetballen in het vijfde doen de mannen met heel veel plezier. “Eefkes lekker balje mei elkoar en dan in bierke nei ôfrin. De tredde helte is wat dat oanbelanget krekt like belangryk, mar dat is by oare ferieningen grif net oars”, weten Ids en Syb. 

Rechtsback
Ids kan door zijn werk als taxichauffeur niet elke zaterdagmiddag meer voetballen. Maar op de vrije zaterdagen is de rechtsbackpositie zijn territorium. Op links kan hij overigens ook uit de voeten. “Ik ha it spul graach foar my”, zegt Ids over zijn positie op het veld. Een moderne back bespeelt tegenwoordig de hele flank en moet ook aanvallende kwaliteiten hebben. Ids kan daar als oudgediende wel om lachen. ”Ien of twa kear mei opkomme, is om my wol genôch. Trouwens ik spylje ek noch mar ien helte mei. Ik moat sneins fansels noch wol út bêd komme kinne no”, grapt Ids.

Easterein en Wommels
De meeste leden van SDS komen uit Wommels, maar hoe zit dat eigenlijk tussen Eastereiners en Wommelsers? “Hjir witte wy net oars dat it fuotbal yn Easterein is”, zegt Ids. “Miskien dat de Wommelsers wat mear prottelje, at sy mei reinich waar hjir hinne fytse moatte”, vult Syb aan. Volgens Ids is er in Wommels wel een tijdje een voetbalveld geweest. Dat kwam omdat Easterein niet alle wedstrijden op de eigen velden kwijt kon. Syb kan zich wel een wedstrijd tussen Wommels en Easterein herinneren. “Neffens my wie dat mei it 60-jierrige jubileum. Doe gie it der al eefkes skerp om ta, mar dat heart der dan ek wol in bytsje by.”

Sportpark De Skoalleseize
SDS beschikt over een prachtige, moderne accommodatie. Het sportpark de Skoalleseize heeft naast het kunstgrasveld een multifunctioneel clubgebouw voor de voetballers en de kaatsers, dat ook door het korps als oefenruimte wordt gebruikt. Syb en Ids kunnen zich het oude veld van SDS nog goed herinneren. “Dat wie mar in lyts fjild. Tsjinstanners hienen faak mar in hekel om nei Easterein ta te fuotbaljen.”

Het eerste elftal van SDS draait nu al wat jaren mee in de derde klasse. Een mooie competitie met veel clubs uit de regio en daar komen dit seizoen Sc Bolsward en Nijland nog bij. “Dat binne moaie derby’s”, vinden Ids en Syb. “Wy hawwe in jonge ploeg mei in soad potinsjeel.  Ofrûne jier hawwe wy in soad punten pakt yn de twadde seizoenshelte. At we die line wat trochsette kinne. Wa wit. Werom nei de twadde klasse soe geweldich wêze.”

Jubileumfeest 
Het jubileumfeest van SDS vindt plaats op 2 en 3 september met een feestelijk programma voor alle SDS-ers van nu en van weleer. Syb en Ids roepen alle (oud) SDS-ers op om te komen. “Ien grutte SDS reuny: Ek dat soe geweldich wêze.”

 

Tekst en foto's: Ynte Dragt
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden