INGEZONDEN: Opties voor de Marrekrite

Foto Geeske Holtrop

DFM - Naar aanleiding van het petear in de gemeenteraad van de Fryske Marren op 17 mei over de Marrekrite, schrijft Geeske Holtrop van de fractie Holtrop-Hoekstra dat het van belang is om er op een andere manier naar te kijken. De Marrekrite bestaat sinds 1957. Het is een samenwerkingsorgaan van de Provincie Friesland en Friese gemeenten, met als doel het Friese waterland recreatief/toeristisch zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarbij tevens rekening houdend met de belangen van landschap en natuur.

Het onderstaande schrijven zal zij inbrengen in de raadsvergadering van 2 juni a.s.

Vraagstelling van wethouder/gemeenteraad: heeft de fractie Holtrop-Hoekstra concrete ideeën om de opzet van de Marrekrite te wijzigen?

Naar het idee van de fractie Holtrop-Hoekstra is het nodig onderzoek te doen. Het product Marrekrite is een prachtig plan geweest. De complimenten voor de opzet. Echter de tijd tikt door en het lijkt ons belangrijk om er op een andere manier naar te kijken.

Belangrijke aspecten hierbij zijn:
. De kosten voor de gemeenten (voor de Fryske Marren €166.000) per jaar te verlagen.
. Een beter toeristisch product te bieden in Friesland wat voldoet aan de hedendaagse eisen, zoals duurzaamheid en hygiëne.
. De oneerlijke concurrentie ten opzichte van het bedrijfsleven op te heffen door het bijna gratis aanbieden van ligplaatsen voor boten.
. Een vraag waarom er op de overnachtingplaatsen geen toeristenbelasting hoeft te worden betaald. Is dit niet tegenstrijdig met de verordening in de gemeente ?

Mogelijke oplossingen. Dit zijn maar een paar mogelijkheden, waarmee ik wil aantonen dat er mogelijkheden zijn.

. Onderzoeken of bepaalde oevers ook verhuurd/verpacht kunnen worden aan bedrijven. Door de juiste voorwaarden te stellen kan dit een prima optie zijn.

. Ruimte geven aan de huurders (bedrijven )van de oevers, door de faciliteit te geven om het toeristisch product te verbeteren o.a. in het kader van duurzaamheid en hygiëne. De toerist stelt steeds hogere eisen aan de verblijfplaats. Bijkomend voordeel is werkgelegenheid. Het is een commerciële product wat zichzelf zal verbeteren.

. De overnachting is nu bijna gratis (vlagjes systeem) en er hoeft geen toeristenbelasting te worden betaald, terwijl dit in de rest van de gemeente wel dient te worden afgedragen. Dit staat op gespannen voet met de gemeentelijke verordeningen. Een oplossing hiervoor is het invoeren van een digitale betalingsapp, zodat er voor de overnachting betaald kan worden.

. Scholen een opdracht geven of bedrijven een onderzoek laten doen naar vernieuwing van de Marrekrite.

. De mogelijkheid bieden aan een bedrijf om op verschillende plaatsen trekkershut/huisje/tent te plaatsen. Dit voor trektochten door Friesland met sloep of kano.

De gelden die vervolgens vrijkomen voor de gemeente kunnen weer gebruikt worden om het toeristisch product verder te verbeteren en te vernieuwen.

Geeske Holtrop, fractie Holtrop-Hoekstra