INGEZONDEN-PvdA stelt schriftelijke vragen over Herinrichting Groenedijk-Middelseelaan Sneek

INGEZONDEN- Er bereiken de PvdA-SWF de laatste tijd veel berichten en klachten over de wijze waarop de herinrichting van het kruispunt (T-splitsing) Groenedijk – Middelseelaan in Sneek is / wordt uitgevoerd.

Begin september 2021 is het kruispunt opnieuw ingericht en is ten behoeve van voetgangers een ‘eiland’ op het kruispunt aangebracht. Ook is het kruispunt versmald. Echter het werk is niet af: er staan veel (soms omgevallen) signaal-borden, de stoepranden steken uit, de omliggende voetpaden zijn niet bestraat etc. “Dat komt ook de verkeersveiligheid niet ten goede”, aldus PvdA fractievoorzitter Johan Feenstra. Voor ons als PvdA, is het onduidelijk waarom de herinrichting van kruispunt niet is afgerond en waarom het zo lang duurt.

Wij stellen daarom de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 1. Waarom is de herinrichting van het kruispunt na ongeveer 4 maanden nog niet afgerond? (A) Wat zijn de oorzaken/redenen? (B) En wanneer is de herinrichting wel volledig gereed?

2. (A) Zijn er alternatieven voor de herinrichting onderzocht en zo ja welke? (B) Waarom heeft u geen (mini) rotonde/ovatonde aangebracht t.b.v. een goede doorstroming en veiligheid?

3. Voor veel vrachtverkeer en touringcars is het kruispunt een ‘grote hindernis’. (A) Wat is uw mening daarover? (B) Ook uit een oogpunt van verkeersveiligheid (dode-hoeken) voor o.a. het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers?

4. De weg is nog niet gereed, maar ook de voetpaden zijn niet volledig aangelegd. Men moet door het zand. Dit is voor mensen die slecht ter been zijn danwel zich voortbewegen met een rollator of rolstoel niet te doen. (A) heeft u hier oog voor? (B) waarom heeft u dat werk niet ordentelijk afgemaakt t.b.v. deze specifieke verkeersdeelnemers? (C) hoe gaat u dit op korte termijn oplossen?

5. (A) Wat was het beoogde doel / resultaat van de herinrichting? (B) Heeft de herinrichting naar uw mening het beoogde resultaat opgeleverd? (C) Bent u tevreden over de praktische uitvoering van de herinrichting (tot nu toe)?