Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé

SNEEK- Uitgeverij Wijdemeer is een intekenactie gestart voor het boek Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp. In dit boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn 22 Friese dorpscafés geportretteerd in woord en beeld

In zijn inleiding haalt Wio Joustra Geert Mak aan, die het oude dorpscafé van Jorwert omschreef als 'huiskamer, dorpshuis en theaterzaal in één'. Niet alleen Jorwert had zo'n café: in bijna elk Fries dorp waren de cafés de ontmoetingsplaatsen van het dorp. Sinds de vroegste tijden wordt er gepraat en gekaart, gefeest en gerouwd.

En toen kwam, aan het begin van deze eeuw, in de dunbevolkte contreien de demografische krimp, vergrijzing en een fikse financiële crisis. En in 2020 kwam de corona-crisis er nog eens overheen.

Een aantal dorpscafés heeft dat niet overleefd, maar verbazingwekkend veel hebben het hoofd toch boven water weten te houden. De veerkracht van de dorpsbewoners is groot en dat geldt zeker voor de uitbaters van de dorpskroegen. God en de grutters mogen dan verdwenen zijn, het café houdt stand. Vaak als enige nog resterende trefpunt van een kleine gemeenschap.

22 geportretteerde dorpscafés

De 22 geportretteerde dorpscafés zijn: Alde Leie -De drie Gemeenten; Baard - Café Baard; Bakhuizen - Café Licorne; Blauhûs -Café De Freonskip; Boazum -Café De Boazummer Mjitte; Easterein -Café-restaurant Bergsma Easterein; Easterlittens - Herbergh Het Wapen van Friesland; Feanwâldsterwâl - Hotel-eetcafé ’t Dûke-Lûk; Ferwert - Café It Hoekje; Fochteloo - Café ’t Korhoen; Frieschepalen- Ma Kelly’s Muziek Café; Jorwert - Café Het Wapen van Baarderadeel; Makkinga - Café Ús Mem; Mûnein - Café ’t Mounehoekje; Nylân - Eetcafé De Herberch fan Nylân; Oudebildtzijl - Eetcafé Het Graauwe Paard; Paesens-Moddergat - Café De Zwarte Arend; Spanga - Café De Veehandel; Terwispel - Café Spaltenbrêge; Tijnje - Theeschenkerij Ulesprong; Warns - Café-restaurant Op Warns; Waskemeer - Café De Herberg; Makkinga - Café Ús Mem; Oudebildtzijl - Eetcafé Het Graauwe Paard; Paesens-Moddergat - Café De Zwarte Arend; Warns - Café-restaurant Op Warns; Waskemeer - Café De Herberg

Het boek verschijnt zodra er 200 intekeningen binnen zijn. De prijs van het als hardcover uitgevoerde boek is € 19,90. Een aantal cafés is afhaalpunt voor het boek. Welke dat zijn is te zien op de intekenpagina van uitgeverij Wijdemeer  www.teken-in.nl

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden