It Gelok fan Fryslân in Wijckel

WYCKEL- Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober vindt in Wijckel It gelok fan Fryslân plaats. Een coronaproof, avontuurlijke audio-wandeltocht en tegelijk het eerste project van Tatiana Pratley als artistiek directeur bij Tryater. Samen met de dorpsbewoners van Wijckel is er een unieke route gecreëerd. Tijdens het luisteren naar het geluksgedicht met de stem van Nynke Heeg, wandelt de bezoeker langs bijzondere plekken en levensgrote objecten die uitnodigen om met aandacht naar jezelf en de omgeving van Wijckel te kijken.

Aftrap seizoen 2020/2021 Net als veel andere theatergezelschappen heeft Tryater een aangepast programma wegens het coronavirus. Als aftrap van het nieuwe seizoen zochten theatermakers Aukje Schaafsma, Karel Hermans en onze kersverse artistiek directeur Tatiana Pratley naar een vorm van theater maken die past bij deze tijd:

“Juist in deze roerige tijd hadden we behoefte aan een hoopvol project. Het viel ons op dat veel mensen hun nabije omgeving opnieuw gingen herwaarderen: de bloemen op het balkon, een fietstocht door de buurt, klussen in huis of wandelen met de hond. Vanuit het idee dat er een herwaardering is van geluk, namen we de tijd om te luisteren en mensen te bevragen: Waar word jij gelukkig van? Zo ontstond It gelok fan Fryslân, een poëtische confrontatie met geluk in de vorm van een avontuurlijke audio-wandeling.”

Wandel mee en ervaar waar Fryslân gelukkig van wordt Tryater reist dit najaar langs tien dorpen. Elke week een andere route, elke week een andere ervaring. Voor mensen uit het dorp en voor iedereen ver daarbuiten. Per dorp wordt een unieke route gecreëerd. Terwijl je luistert naar een gedicht wandel je langs landschaps-objecten die speciaal zijn ontworpen door scenograaf Eva Koopmans. Zo kijk je met nieuwe ogen naar de omgeving.

Laat je meestromen op de golf van woorden. Kijk voor meer informatie op www.tryater.nl

Coronaproof

It gelok fan Fryslân is een individuele ervaring die coronaproof is ontwikkeld. Hierdoor is er een beperkt aantal plaatsen. Tryater houdt zich strikt aan de maatregelen opgesteld door het RIVM, waaronder de anderhalve meter afstand.

Taal

It gelok fan Fryslân is grotendeels Friestalig maar deze theatrale wandeling is ook te volgen als je niet-Friestalig bent. Tryater nodigt je uit om de zintuigen open te zetten. Na afloop van de wandeling ontvang je een aandenken waarop je delen van het geluksgedicht kunt nalezen in het Nederlands.

Vierjarig project

It gelok fan Fryslân is een vierjarig project van Tryater waarin we op ludieke wijze met inwoners van Fryslân de Friese Paradox onderzoeken. In samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau doen we artistiek onderzoek naar hoe het kan dat Fryslân de gelukkigste provincie van Nederland is.

Credits

It gelok fan Fryslân wordt gemaakt door: Concept: Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Karel Hermans | Tekst: Inwoners van Fryslân en Sytse Jansma (gedicht) | Stem: Nynke Heeg | Regie: Brecht Wassenaar (Marsum), Janneke de Haan (Reduzum), Raymond Muller (Koarnjum), Trieneke Verbeek (Wommels), Willy van Assen (Feanwâlden), Eline de Vries (Kollum), Ekko de Bakker (Jorwert), Tamara Schoppert (Wijnaldum), Romke Gabe Draaijer (Wijckel), Sjoerd Blom (Eastermar) | Soundscape: Peter Sijbenga | Scenografie: Eva Koopmans | Met dank aan: alle projectgroepen in de dorpen, Het Fries Sociaal Planbureau.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden