Jaarlijkse Vredesbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk

HEERENVEEN - Op zondag 24 september houdt de Raad van Kerken Heerenveen de jaarlijkse zangbijeenkomst in het kader van de Vredesweek.

Het thema van dit jaar is: ‘Een Nieuwe Mantel der Liefde’. Met de mantels van Jozef, van Jezus, van Maria en van St. Martinus als kapstok spreken en zingen we over een nieuwe liefde, een nieuwe vrede, een nieuwe veiligheid.  Kunnen wij ons hullen in een nieuwe mantel? En waar moet die mantel dan voor staan?

Pianiste: Nadine Blaak

U bent van harte welkom op zondagavond 24  September om 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Vermaningsteeg 5.  Na de bijeenkomst staat er een kopje koffie voor u klaar.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden