Jelle Zoetendal voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde

HEERENVEREN - Jelle Zoetendal, momenteel wethouder in de gemeente Heerenveen, is door de PvdA Statenfractie voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde. 

Fractievoorzitter Edou Hamstra maakte dit dinsdagmiddag in een bericht naar de leden van de PvdA bekend. “Met veel kandidaten met brede kennis en ervaring hadden we een goede uitgangspositie. “Naast ruime inhoudelijke kennis en bestuurlijke ervaring zochten we specifiek een gedeputeerde kandidaat met een breed netwerk die dicht bij de Friese inwoners en politiek staat en die ook de weg weet te vinden naar Den Haag en Brussel. De komende tijd hebben we grote uitdagingen die we gezamenlijk moeten oplossen.” Samen met Jelle willen we ‘Oan de Bak’ voor Fryslân.

Jelle Zoetendal is 46 jaar en woont in Heerenveen, en was daar de afgelopen negen jaar wethouder. In de periode 2014-2018 heeft hij bijgedragen aan het financiële herstel van de gemeente. Hij was verantwoordelijke voor de aanpak van vitale (dorps)centra. Daarbij was veel aandacht voor inwonersparticipatie bijvoorbeeld met een G1000 Burgerberaad voor het centrum van Heerenveen. In de huidige periode zet hij zich in voor een beter volkshuisvestingsbeleid, en een duurzaamheidsbeleid met een aanpak van onderop voor de energietransitie voor Heerenveen. “Hiermee laat Jelle zien dat het hem meermaals is gelukt de inwoners op een goede manier mee te nemen en te betrekken bij de maatschappelijke opgaven”, aldus Edou Hamstra. Voordat Jelle wethouder werd is hij ruim 14 jaar werkzaam geweest bij een internationaal ingenieursbureau als manager en adviseur op het gebied van bodem, waterbeheer en klimaatverandering.

Momenteel wordt er nog druk onderhandeld met de formerende partijen. Met het presenteren van de kandidaat-gedeputeerde zetten wij een nieuwe stap in het proces om te komen tot een gezamenlijk akkoord waarmee we aan de slag kunnen met onze maatschappelijke opgaven en aan de slag kunnen voor de toekomst van Fryslân.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden