Jubileumfeest Friese Tjottervloot met verschijning jubileumboek

HEEG- Op zaterdag 25 september is het 75 jaar geleden dat de zeilschool/jeugdherberg It Beaken door Heit en Mem Piersma is gestart. Op diezelfde dag wordt er ook stilgestaan bij het feit dat de Stichting Friese Tjottervloot 25 jaar bestaat. Met die stichting lukte het de vloot te behouden en een nieuwe toekomst te geven vanuit het prachtige Sylhûs.

 

Jubileumboek

Op 25 september verschijnt het boek over 75 jaar tjottervloot in Heeg, geschreven door Klaas Smit. De burgemeester van Súdwest-Fryslân, Jannewietske de Vries, zal het eerste exemplaar in ontvangst neemt. Rond 16.00 uur is daarvoor een plechtig moment. De stichting ziet dit als eervol en blijk van waardering voor het werk van vele professionals en vrijwilligers, die in de afgelopen 75 jaar de vloot varend hebben gehouden.

It Sylhûs

Op 5 juni brak er brand uit in de keuken. De schade is enorm, niet aan het botenhuis op de begane grond, maar aan de ruimten op de eerste verdieping. Daar bevindt zich de grote ontvangstruimte met de bar, de keuken, de toiletten en de bestuurskamer van de Watersportvereniging Heeg. De vele werkzaamheden voor het herstel zullen nog maanden in beslag nemen.

De stichting moet daarom op 25 september wel enkele dingen anders organiseren. Van de bestuurskamer wordt een bar gemaakt en met een tent zal de werkplaats van de tjottervloot uitgebreid worden. De tent is ook de ontvangstruimte. Ook gelden de actuele coronamaatregelen.

Aantal deelnemers

Inmiddels zijn er meer dan 80 aanmeldingen. Daarmee komt men dicht bij het maximale aantal, dat de organisatie voor deze dag ‘aankan’. Wil je weten of jouw vrienden ook zijn uitgenodigd c.q. zich hebben aangemeld, neem dan contact op met Marleen Michelhoff: info@friesetjottervloot.nl of 06-28582138. Marleen beheert de lijst van genodigden en aanmeldingen.