Kantine in gebruik bij eerste grote wedstrijd op kaatsveld in Balk

BALK - Tot laat in de avonden werd vorige week aan het nieuwe clubgebouw van KV Cannegieter gewerkt. De deuren werden geplaatst, de tafeltjes opgehaald en de vloer schoongepoetst. Zo kon het gebouw zondag bij de KNKB Pupillenwedstrijd in gebruik worden genomen.

Liefst 83 jeugdkaatsers vanuit heel Friesland kwamen af op de Schotanus Beton Partij. Ze waren mooi verdeeld over jongens en meisjes, die beide in twee klassen kaatsten.

Voor de leden van KV Cannegieter kwamen zes jeugdkaatsers binnen de lijnen in de B-klasse en er was succes voor twee van hen. Elina Schotanus deed het na verlies in de eerste omloop prima in de herkansing. Met Iris Verhoeven pakte de Harichster daarin de eerste prijs.

Haantjes maakt woorden waar
Een jaar geleden keek Pieter Haantjes uit Harich nog vanaf de zijlijn toe hoe zijn maten het deden. ,,Volgend jaar doe ik ook mee’’, zei hij toen gedecideerd. Haantjes maakte zijn woorden waar. Hij trainde de afgelopen maanden hard op zijn opslag, haalde de 18 meter, en stond zondag voor het eerst tussen de KNKB-pupillen.

In de eerste omloop kwam hij met zijn maat Niels Stoker uit Witmarsum nog net tekort, maar in de herkansing schopte Haantjes het tot de finale. Daarin was de energie op. Harmen Zijlstra uit Harlingen en Allart van der Meer uit Dronryp waren te sterk.

Winnaarsronde
In de winnaarsronde ging bij de jongens de winst naar Stijn de Haas (Dokkum) en Sijtse Kloosterman (Sexbierum) en bij de meisjes naar Klaske Gaastra (Kubaard) en Froukje Westgeest (Witmarsum). In de A-klasse kregen Jeldau Koopmans (Lollum) en Anna Lotte van Beem (Dronryp) en Lieuwe van der Kamp (Nijland) en Kyano van Swinden Koopmans (Exmorra) de prachtige kransen omgehangen.

Voor de Balkster pupillen breken spannende weken aan. Als afdelingsparturen doen zeven van hen op 3 juli mee aan het NK.

Ouder-kind partij
Vrijdag 18 juni stroomde het veld vol voor de Steegenga Mode Ouder-kind Partij, waarin jeugdleden met hun vader of moeder of met een gastouder mochten kaatsen. Net voordat de wolkbreuk boven Balk losbarstte waren de prijzen verdeeld.

Sara Tjaldau Kramer werd vlak voor de wedstrijd nog opgetrommeld. Door een afzegging mocht zij met gastouder Reinie Burghgraef het veld op. Dat deed ze succesvol. Het tweetal won alle drie partijen en kreeg de kransen omgehangen. Ook was er een beker voor Sara Tjaldau en een kledingbon voor Reinie.

De strijd om de andere ereplaatsen was spannend. Op het veld stonden verschillende familietwisten op het programma in de laatste ronde. Die schudden de eindstand nog flink op. Uiteindelijk stonden Michel Dölle en Tiemen Altenburg, die eigenlijk alleen kwam kijken naar zijn vader Hessel, met de tweede prijs in handen. Sverre Stobbe pakte met Sjouke Stapersma de derde prijs.

UITSLAGEN

Steegenga Mode Ouder-Kind Partij, 18 juni

Sara Tjaldau Kramer en Reinie Brughgraef
Tiemen Altenburg en Michel Dölle
Sverre Stobbe en Sjouke Stapersma
Djura en Angelo de Groot
Luanna en Johan Stobbe
Anna Hilde en Suffridus Kramer / Ruben Hendriks en Cees Dedmer Kramer

Schotanus Beton Partij, KNKB pupillen, 20 juni 2021

Meisjes, A-klasse
1. Jeldau Koopmans, Lollum
Anna Lotte van Beem, Dronryp

2. Fenna Cuperus, Bolsward
Britt Joustra, Lollum

Meisjes, B-klasse, winnaarsronde:
1. Klaske Gaastra, Kubaard
Froukje Westgeest, Witmarsum

2. Wieke Schaap, Turns
Dana Marrit Koopmans, Blije

3. Rianna Osinga, Ingelum
Sofie Koops, Makkum
&
Minke Tjalsma, Bolsward
Tirza Smink, Makkum

Herkansing:
1. Elina Schotanus, Harich
Iris Verhoeven, Dronryp

2. Brecht Grovenstein, Winsum
Rianna van der Walt, Sexbierum

Jongens, A-klasse
1. Kyano van Swinden Koopmans, Exmorra
Lieuwe van der Kamp, Nijland

2. Jort de Kroon, Dronryp
Mark Reitsma, Tzummarum

Jongens B-klasse, winnaarsronde:
1. Stijn de Haas, Dokkum
Sijtse Kloosterman, Sexbierum

2. Jurre Duizendstra, Raerd
Jelmar de Vries, Winsum

3. Rudmer Faber, Achlum
Ale Reitsma, Baerd
&
Rik van der Weerdt, Makkum
Pieter Hoogland, Blije

Herkansing:
1. Harmen Zijlstra, Harlingen
Allart van der Meer, Dronryp

2. Pieter Haantjes, Harich
Niels Stoker, Witmarsum