Keuzedeelexamen Cultuurtechniek in de modder

SNEEK- Het is gelukkig droog en windvrij dinsdag 12 januari in Lekkum. Op het programma staat het keuzedeelexamen Cultuurtechniek dat Siebrand Reitsma, Jaimy Akkerman en Monze Kraak (opleiding medewerker agrarisch Loonwerk Nordwin College Sneek, niveau 2) hebben. 

Opdracht

Auke de Jong (trainer/coach van ‘t Stalhûs in Lekkum) geeft de mannen de examenopdracht. Het graven van een kabelsleuf voor een externe opdrachtgever. De kabelsleuf zorgt ervoor dat er kabels en leidingen naar een nieuw te realiseren monovergister op het nabijgelegen veehouderijbedrijf aangelegd kunnen worden. De monovergister zet gas om uit koeienmest met behulp van filters tot gas waarmee talloze huishoudens in de omgeving van Lekkum hun huis kunnen gaan verwarmen. 

Voorafgaand aan het keuzedeelexamen hebben Siebrand, Jaimy en Monze hebben 4 dagdelen met graafmachines geoefend, technische tekeningen gelezen en lasers en andere uitzetapparatuur gebruikt. Ook het uitgraven van een cunet, ingraven van waterputten moest met behulp van en echte werktekening hoorde bij de oefendagen. Vanzelfsprekend mocht het lezen van een zogenaamde klic-melding niet ontbreken. 

Tijdens het keuzedeelexamen is het voor de studenten van groot belang om te letten op onder andere het volgende: 

  • Er moet veilig gewerkt worden  
  • Houd rekening met omstanders 
  • Wat is er aanwezig in de grond (klic-melding) 
  • Hoe werk je voorzichtig met de minigraafmachine 
  • Hoe werk je op juiste wijze met een lasertoestel 

Start van het examen

Met de tekening in de hand gaan de mannen overleggen hoe de opdracht aan te pakken. Waar begin je met graven? Waar plaats je de laser? Welke obstakels zijn er? Hoe diep moet er gegraven worden? Wie doet wat? Wat wil de opdrachtgever? Welke materiaal is er nodig om te graven?
De kraan wordt gecontroleerd op voldoende motorolie, brandstof en hydrauliekolie. Nadat alles gecontroleerd is wordt de kraan op de aanhanger geplaatst en goed vastgezet. Vervolgens wordt de aanhanger met behulp van een tractor naar de werkplek gereden. Alle studenten hebben een tractorrijbewijs. 

Aangekomen op de plek waar gegraven moet worden is het een natte modderbende. Een uitdaging om hier aan de slag te gaan. De opdrachtgever geeft aan wat hij graag wil en de studenten gaan aan de slag. De laser wordt geplaatst en afgesteld. Met behulp van de laser controleren de studenten of ze de kabelsleuf op de juiste diepte graven. De studenten houden de werktekening bij de hand en gaan uiterst geconcentreerd te werk. 

Klic-melding

Voordat je gaat graven moet je eerst weten of je tijdens het graven kabels en leidingen tegen gaat komen. Volgens de melding zou er niets in de grond liggen…echter halverwege het graven kwamen de studenten toch obstakels tegen. Hoe ga je hiermee om? De studenten haalden gelijk de opdrachtgever erbij voor overleg. Het bleek een oude hemelwaterafvoer te zijn. Niet meer in functie, dus het werk kon doorgaan. 

Geslaagd?

En zijn de studenten geslaagd voor dit keuzedeel? Examinator Tjalling van der Spoel kon hier positief antwoord op geven. De mannen hadden de opdracht goed uitgevoerd, veilig, serieus en goed samengewerkt binnen de voor de opdracht gestelde tijd.  

Gefeliciteerd mannen en succes met het verder afronden van jullie opleiding!

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden