Kultuerhús Klameare en gemeente Súdwest-Fryslân opnieuw in gesprek

WORKUM - Het bestuur van Kultuerhús Klameare in Workum en de gemeente Súdwest-Fryslân zijn in gesprek om het project voor de nieuwbouw van het Kultuerhús nieuw leven in te blazen. De beslissende datum voor het eventueel inleveren van de sleutel en het sluiten van het Kultuerhús per 1 augustus aanstaande is daarmee van de baan. Reden hiervoor is een hernieuwde toezegging van wethouder Bauke Dam van de gemeente Súdwest-Fryslân, dat er voor 1 november aanstaande een concreet plan bij de gemeenteraad ligt. Gebruikers kunnen voorlopig dan ook gebruik blijven maken van de Klameare.

Het bestuur van de Klameare heeft aangegeven akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente, mits het plan voldoet aan de volgende criteria: definitieve locatie en ontwerp van het gebouw, met daarbij een haalbaar financieel plan en exploitatiegarantie.

Naar aanleiding van het persbericht van dinsdag 14 juni j.l., waarin het bestuur van Kultuerhús Klameare heeft aangegeven voornemens te zijn per 1 augustus aanstaande de sleutels in te leveren, heeft gemeente Súdwest-Fryslân een gesprek geïnitieerd met het bestuur van de Klameare. Wethouder Bauke Dam, met portefeuille ontmoetingsplaatsen, heeft tijdens dit gesprek aangegeven het moeizame verloop van de samenwerking om te komen tot nieuwbouw te erkennen en te betreuren. De wethouder heeft tijdens het gesprek gewezen op het coalitieakkoord ‘Grutsk en tichtby’, waarin het belang van goede voorzieningen in dorpen en steden wordt onderstreept.

Het bestuur van Kultuerhús Klameare is blij met de toezegging van de gemeente dat ze zich wil inzetten voor het behoud van een Kultuerhús in Workum. Wel houdt het bestuur zich aan het plan alsnog de sleutel in te leveren, mocht er voor 1 november 2022 geen concreet en haalbaar plan liggen voor de nieuwbouw. Zonder zicht op nieuwbouw houdt het voortbestaan van het Kultuerhús in Workum op, aangezien het huidige gebouw niet te exploiteren is.