Leden VVI en Renado stemmen alsnog in met gezamenlijk sportcomplex

DFM - Tijdens een gelijktijdige bijzondere algemene ledenvergadering van de voetbalverenigingen VVI in Idskenhuizen en Renado in Sint Nicolaasga hebben de leden in meerderheid alsnog voor een gezamenlijk sportcomplex gestemd. Daarmee komt er een einde aan een meer dan vijf jaar durend traject van pogingen om tot één locatie te komen. 

Al in december 2015 werd het plan afgeschoten door een overgrote meerderheid van de VVI leden. Er werden destijds emotionele oproepen gedaan om de voetbalvelden in eigen dorp te behouden. Ook daarna lukte het niet om tot overeenstemming te komen. Tot donderdagavond dus. Het nieuwe complex komt zo dicht mogelijk bij het Tsjerkeleantsje tussen Sint Nicolaasga en Idskenhuizen, tegenover de begraafplaats, te liggen.

Drie complexen niet langer mogelijk
Reden voor de stemming was dat gemeente De Fryske Marren meerdere malen aangegeven heeft dat het in stand houden van drie voetbalcomplexen op het grondgebied van Idskenhuizen, Sint Nicolaasga en Langweer binnen afzienbare termijn als onmogelijk wordt gezien. Volgens de gemeente is een door VVI, vv Renado en de Renado-VVI-Langweer-Combi (RLVC) gezamenlijk te gebruiken, nieuw aan te leggen, voetbalcomplex een mogelijke oplossing. Daarop heeft DFM de besturen van VVI en
vv Renado alsnog de kans geboden hierover mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. Deze kans is door beide besturen aangegrepen.

Onpartijdige gespreksleider
Om één en ander in goede banen te leiden werd er door de gemeente een onpartijdige gespreksleider aangesteld. Als gespreksdeelnemers waren vertegenwoordigers van de besturen van VVI, vv Renado, Plaatselijk Belang Idskenhuizen en Plaatselijk Belang Sint Nyk betrokken. Als adviseurs schoven vertegenwoordigers van de KNVB en de gemeente aan. De gemeente gaf in aanloop naar het nieuwe overleg te kennen dat betrokken clubs, door aan het proces deel te nemen, voor een groot deel de regie in eigen hand konden houden voor wat betreft locatie, invulling en latere realisatie.

Breed draagvlak
Alle partijen spraken zich er voor uit dat een nieuw, gezamenlijk te gebruiken, voetbalcomplex van
onmisbaar belang is om de voetbaltoekomst voor met name de jeugd in de regio te kunnen blijven waarborgen. Met de nieuwe locatie zijn de voetbalverenigingen volgens de besturen tot een acceptabel compromis gekomen en daar zijn de meeste leden het nu dus mee eens. Met het verkrijgen van het mandaat om de plannen verder uit te werken is er een breed draagvlak ontstaan.

Vervolgstappen
Dit was het streven van beide clubbesturen, die nu de vervolgstappen zullen zetten om tot de uiteindelijke realisatie te komen. Daarom is er afgesproken om een werkgroep te vormen, die zich bezig gaat houden met het ontwikkelen en uitwerken van een concreet plan voor een modern nieuw voetbalcomplex voor vv Renado, VVI en de jeugd van de RVLC. Het streven is om het plan eind van dit jaar aan de leden te presenteren.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden