LTO Noord wil realistische oplossingen die perspectief bieden voor de boer en tuinder

SNEEK- Provincie Fryslân presenteerde gisteren de Landbouwagenda 2030 voor een gezonde toekomst van de landbouw en onze voedselproductie. LTO Noord wil realistische oplossingen die perspectief bieden voor de boer en tuinder. Met oog voor de diversiteit in agrarische bedrijven.

 

Fryslân is dé landbouwprovincie van Nederland en dat moet behouden en versterkt worden. Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord regio Noord: “We zijn blij dat de provincie erkent dat onze boeren en tuinders topvoedsel produceren. We behoren tot de wereldtop als het gaat over vernieuwing en onze producten gaan de hele wereld over. We voelen daarom ook een verantwoordelijkheid om stappen te zetten in verduurzaming. Daarbij is ondernemersperspectief belangrijk, want er moet wel een boterham verdiend kunnen worden.”

Gelden zijn nodig

Provincie Fryslân wil de landbouwsector naar een vijfsterrenlandbouw brengen. De Vries: “Om nieuwe vormen van landbouw op te zetten en het verdienvermogen te verbeteren is investering in kennis en innovatie cruciaal. Dan is financiering hard nodig en dat zie ik niet terugkomen in de plannen van de provincie. Er is beperkt geld beschikbaar, daar gaan we de omslag niet mee maken.”

Lokale ketens

De provincie wil sterk inzetten op lokale ketens om te zorgen dat agrarische ondernemers een concurrerend verdienmodel hebben. De Vries: “De consument is steeds meer bezig met de herkomst van het voedsel en door het verkorten van de keten is er meer transparantie in het voedselsysteem, daar zijn wij het zeker over eens. Wij denken echter dat de lokale markt in Friesland een te geringe markt is die slechts voor een beperkt aantal agrarisch ondernemers interessant is.”

Versterken

Volgens de plannen van de provincie zal een kwaliteitsslag in voedselproducten zich vertalen naar een toegevoegde waarde in de exportmarkt. Volgens De Vries is dat te betwijfelen: “In Noord-Europa zal dat zo zijn, maar mondiaal liggen de behoefte wel ergens anders. Friesland is sterk in de export van zuivel en pootaardappelen, laten we onze internationale positie behouden en versterken.”

Regie

Verder zet LTO Noord vraagtekens bij het proces. De provincie wil interdisciplinaire werkgroepen gaan vormen. De Vries: “Het moet geen praatcircus worden. De provincie zal hierin daadkracht moeten tonen en regie moeten nemen. Ook over de monitoring van de doelen moet nog goed nagedacht worden. Doelstellingen zoals ‘areaal gezonde landbouwbodems’ zijn te vaag en daar kunnen we weinig mee in de praktijk.”