Maandag starten werkzaamheden aan weg tussen Sneek en Leeuwarden: Weg twee maanden afgesloten

SNEEK- In mei dit jaar start de Provincie met het veiliger maken van de N354 bij Tsienzerbuorren. Afgelopen voorjaar heeft de Provincie ter voorbereiding op de werkzaamheden kabels en leidingen verlegd.

Planning en hinder

Vanaf maandag 17 mei 2021 gaat de schep in de grond. Aannemer Roelofs Wegenbouw B.V. werkt in opdracht van provincie Fryslân tot en met vrijdag 16 juli 2021 aan de N354 ter hoogte van Tsienzerbuorren. Tijdens de werk­zaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer leiden we om via de N385, N359 en N31. Voor fietsers en landbouwverkeer is ook een omleidingsroute ingesteld. De bussen van Arriva rijden ook een andere route. Dit wordt bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Wat gaat er gebeuren?

De provincie wil de provinciale weg tussen Sneek en Leeu­warden veiliger maken, maar ook rekening houden met de leefbaarheid en de doorstroom van het verkeer. Zoals eerder in een nieuwsbrief is aangegeven, is het de bedoeling om eerst het traject van de N354 door buurt­schap Tsienzerbuorren een dorpse uitstraling te geven, zoals een aantal jaar geleden ook bij Dearsum is gedaan.

De Provincie brengt rood asfalt aan, planten bomen langs de hoofdrijbaan en plaatsen verlichting die aansluit bij het dorpse karakter. Deze inrichting van de weg past beter bij de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Daarnaast schuift de weg iets op naar de zuidkant, zodat we aan de noordkant een strook met klinkers kunnen aanleggen. Hierdoor kunnen mensen veiliger hun erven op en af rijden. Bovendien geeft die strook ruimte voor fietsers en voet­gangers, waardoor ze minder vaak over hoeven te steken.

Ovondes bij Raerd en Easterwierrum

Het kruispunt bij Easterwierrum en de afslag bij Raerd gaan we ook nog aanpakken. In samenspraak met de om­geving is een plan ontwikkeld om beide kruispunten in te richten als ovondes, vergelijkbaar met een andere ovonde bij Speers. De ovondes kunnen pas worden aangelegd als de grond die ervoor nodig is in provinciaal eigendom is. Hierover zijn we druk in gesprek. We kunnen op dit mo­ment nog niet aangeven wanneer het werk aan de kruis­punten start. Dit is deels afhankelijk van het tempo van de grondaankoop.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

U kunt ook kijken op de website van aannemer Roelofs.