Meerderheid Staten lijkt voor half miljoen jaarlijkse steun aan Thialf te zijn

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

HEERENVEEN - Gedeputeerde Staten praat vandaag over opnieuw financiële steun aan Thialf. De vraag in het debat is of er structureel jaarlijks 542.000 euro wordt gegeven en eenmalig 4 ton voor de oplossing om de zonnepanelen op het dak weer in te schakelen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen 24 Statenleden voor stemmen en 18 tegen. De volledige oppositie, op D66 na, is tegen.

Wiebo de Vries van de ChristenUnie is één van de tegenstemmers. "Ik vind dat er nogal wat onzekerheden onder liggen. De bijdragen van KNSB en NOC*NSF zijn niet keihard en daarom is dit niet het goede moment om daarmee in te stemmen. Het Rijk moet nu over de bijdrage gaan en die stemming is pas in de loop van december", dat meldt Omrop Fryslân.

Rijk moet bijdragen
Volgens gedeputeerde Friso Douwstra zijn de geluiden positief dat er steun komt. "Maar ik wil het graag aan de voorkant dicht hebben en kijken of we recht hebben op de bijdragen van het Rijk." Voorwaarde voor de provincie is dat het Rijk ook bijdraagt. Gebeurt dat niet, dan komt er een einde aan het aandeelhouderschap van de provincie. Volgens Douwstra hoeft dat niet het einde van het ijsstadion te betekenen. ,,Misschien meldt zich wel een markpartij die het wil overnemen."

Jaap Stalenburg (PvdA) is blij dat het geld komt. "Daarmee houdt het niet op, we moeten werken aan plannen voor de toekomst om Thialf een veel stevigere bodem te geven." De directe omgeving moet ontwikkeld worden. Daarbij past ook het plan van schaatscoach Jac Orie voor een bewegingscentrum. Volgens Stalenburg moet het niet zo zijn dat de provincie de 'pinautomaat' voor Thialf wordt.

20 miljoen euro
Het PvdA Statenlid geeft aan dat er op basis van gesprekken die hij heeft gehad in Den Haag wel draagvlak is voor steun aan Thialf, maar is de vraag uit welk potje dat moet komen. Het gaat in totaal om 20 miljoen euro in 10 jaar van het Rijk, waarover begin december in de Tweede Kamer over wordt gesproken.

Er was kritiek vanuit de Staten dat er iets moet gebeuren voor de toekomst. Daarover zei Douwstra dat dat ook het plan is. "Er moet een businesscase komen voor de toekomst, maar we doen het stap voor stap."

Als het geld niet komt, dan moet er misschien worden afgebouwd. Hoe dat afbouwscenario eruitziet, wilde hij nog niet zeggen.

Bron: www.omropfryslân.nl