Michel Rietman als tweede PvdA-wethouder voorgedragen

Rietman viert de verkiezingsoverwinning met de andere PvdA-wethouders kandidaat Marianne Poelman en Marijke Roskam, fractievoorzitter
Foto Henk van der Veer

SNEEK- Michel Rietman (46) uit Sneek is door PvdA Súdwest-Fryslân voorgedragen als tweede wethouder voor de komende collegeperiode. Zijn maatschappelijke betrokkenheid, leidinggevende kwaliteiten en doorzettingskracht maken hem de ideale kandidaat volgens de kandidatencommissie.

‘Michel is altiid op syk nei gelyke kânsen foar elk. Op de fuotbalklub, yn de buert mei in tagonklik beweegpad, mar ek yn it bestjoerlik foarmidden. Hy kin goed lústerje en trochfreegje, doelen stelle dy’t foar elk helder binne en hy is in entûsjaste en ûndernimmende foarman mei humor’, aldus fractievoorzitter Marijke Roskam. ‘As foarsitter fan ús ôfdieling hat hy ús sjen litten datst grutter tinke moast. Fan 6 nei 8 sitten, kop dêrfoar. Earst analyseare wat dêr nedich is en dan alles op alles sette. Sa’n attitude ha we nedich op wichtige dossiers sa as betelber wenjen, wurk foar elkenien en ferkearsfeilichens.’

Rietman is op dit moment ledenmanager bij VNO NCW, mobiliteitsmanager bij Groningen Bereikbaar, coach van jonge ondernemers, lid van de Raad van Toezicht van Fryslân Beweegt en voorzitter van voetbalclub Sneek Wit-Zwart. Voorheen werkte hij onder andere voor Friesland Campina.

De beoogd wethouder kijkt uit naar zijn nieuwe rol. ‘Als sociaaldemocraat wil je dat iedereen het goed heeft en gelijke kansen krijgt. Het is een eer om er namens de PvdA voor te zorgen dat de gemeente die basis voor al haar inwoners realiseert. Dichtbij zijn, naast mensen staan. In de wijken en dorpen zorgen voor leefbaarheid. En, aan de slag in een mooi team van wethouders waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen voor de mienskip. Ik ha der nocht oan.’