Minimaal 1050 nieuwe woningen De Fryske Marren tot en met 2030

Ondertekening woondeal voor onder andere De Fryske Marren Foto Provincie Fryslân

DFM - Gemeente De Fryske Marren was deze week één van de Friese gemeenten die een woondeal sloten met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In dit woonakkoord staan woningbouwafspraken over het grondgebied van de gemeentes De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân die de opmaat zijn voor een langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het Rijk. Dit moet voor De Fryske Marren tot en met 2030 minimaal 1050 nieuwe woningen opleveren.

Wethouder Chris van Hes: ,,It hat in skoft duorre foar wy oerienstimming berikten mei alle belutsenen, mar no lizze der wjersidige ôfspraken oer it wenjen yn ús regio. It giet dan om oantallen, lokaasjes en betingsten. De útdagings binne grut en de urginsje is heech. We gean oan ‘e slach.”

Minimaal 1050 woningen
In de woondeal Zuidwest-Friesland staat dat er in De Fryske Marren tot en met 2030 minimaal 1050 woningen gerealiseerd worden. Rijk, provincie en gemeenten zetten zich met elkaar in om de opgave te realiseren. In de gehele regio Zuidwest-Friesland gaat het om de realisatie van minimaal 3100 woningen tot en met 2030. Hiermee vult de woonregio Zuidwest Friesland circa 18% van de totale Friese opgave van 17.500 woningen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden