Mogelijk 150 tijdelijke woningen op oude tracé snelweg A7 bij Joure

JOURE - Nadat tien jaar geleden door de gemeenteraad in de voormalige gemeente Skarsterlân al het idee werd geopperd voor het realiseren woon-werklocatie, komt het college van De Fryske Marren nu met een voorstel. Burgemeester en wethouders willen 150 tijdelijke woningen op de grond van de voormalige snelweg A7 bouwen. Aanleiding is de dringende behoefte aan woningen.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de haalbaarheid van de bouw op het stuk grond, waarvan DFM al eigenaar is, tussen de Sewei en de Parallelwei. Als de raad in juli akkoord gaat met het voorstel dan wordt het haalbaarheidsonderzoek gestart.

Flexwonen
De bedoeling is dat de (kleine) huizen worden ingezet voor flexwonen. Het gaat volgens het college dan ook om specifieke groepen die er tijdelijk gebruik van kan maken. Het gaat volgens de gemeente dan om woningzoekenden als starters, internationale werknemers en mensen die met spoed een tijdelijke woonplek zoeken door bijvoorbeeld een een echtscheiding. De huizen worden voor zo'n 15 jaar op de beoogde locatie gebouwd. Bewoners krijgen een huurcontract voor maximaal één jaar.

Ontwikkeling redelijk snel
Er zijn volgens het college een paar redenen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het gebied waar tot najaar 2017 de rotonde lag en snelweg A7 liep. ,,We gaan nu uit van 150 woningen, omdat er erg veel behoefte is aan deze flexibele woningen en om diensten zoals een huismeester en aanvullende activiteiten te kunnen betalen. Dit aantal kan het beste bij één van de grote kernen, zodat de bewoners van de voorzieningen in die kern gebruik kunnen maken. Daarnaast is deze potentiële locatie geschikt, omdat deze grond al van de gemeente is en grondaankoop anders veel tijd kost. Hierdoor kan de ontwikkeling redelijk snel gaan. Verder is de A7-zone goed ontsloten en biedt de locatie voldoende ruimte'', aldus DFM.

Wethouder Jos Boerland gaf bij Omrop Fryslân aan dat het streven is om de woningen binnen twee jaar te realiseren.