Morgen Hoogmis vanuit St. Martinuskerk op KRO-tv

Foto Lenie ten Have

SNEEK- Op zondag 2 augustus wordt de Hoogmis vanuit de Sneker RK Sint Martinuskerk uitgezonden door de KRO. Let op dat dan de viering om 10.00 uur begint. Het vakantiekoor zal de gezangen verzorgen o.l.v. Frits Haaze met aan het orgel Johan Elzinga. De sopraan Monique Topeeters zal ook haar medewerking verlenen zodat het vast weer een mooie viering gaat worden.

 

Vooraf aan de viering is om 9.45 uur het geloofsgesprek met pastoor Van der Weide en Leo Fijen met vier zusters van Liefde van Schijndel waaronder de algemene overste Agnes Vos en zuster Lambertina die tot 2014 als laatste zuster in Witmarsum heeft gewerkt.

Geloofsgesprek

Het geloofsgesprek is dan in Witmarsum in Nicolaas van Tolentijnkerk. Het had ook in Aylvastate gekund waar de zusters in 1964 hun werkzaamheden zijn gestart. In Schijndel in het moederhuis zijn net als in Tilburg verschillende zusters aan Corona gestorven. Het gesprek zal hier over gaan en ook over de jaren dat de zusters in Friesland, in Witmarsum en Sint Annaparochie hebben gewerkt. Een mooi eerbetoon aan deze vrouwen die dat allemaal pro Deo en vooral voor de mensen hebben gedaan.

 

 Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden