Museum Heerenveen is 'dubbel jarig' en zet de deur gratis open

HEERENVEEN - Museum Heerenveen viert een 'dubbele verjaardag.' Veertig jaar geleden werd de museumstichting opgericht en ruim tachtig jaar geleden werd de basis gelegd met een Oudheidkamer. Daarom is er een speciale fototentoonstelling opgezet.

Vanwege het jubileum was Museum Heerenveen donderdag gratis open voor alle bezoekers. In de centrale hal is een fototentoonstelling te zien over de geschiedenis van het museum. Verder stonden er diverse lezingen en kinderactiviteiten op het programma.

Hoewel het een doordeweekse ochtend betrof, was het volgens het museum donderdag al vroeg druk met belangstellend publiek. Volgens het museum is het een feestelijk gebeuren, ook al is het 'maar' een robijnen jubileum.
 
De eerste aanzet voor het museum lag er al in de jaren dertig. Naar aanleiding van een lezing over de geschiedenis van de Schoterlandse Compagnonsvaart werd in juni 1938 een voorlopige commissie opgericht, onder leiding van de toenmalige burgemeester Jochum Falkena.

Deze 'commissie voor de samenstelling van de geschiedenis van Heerenveen' was van plan het verleden van Heerenveen voor het 400-jarig bestaan te beschrijven, maar ook om een Oudheidkamer op te richten. Op 22 oktober 1942 werd de stichting voor die Oudheidkamer officieel opgericht.

Het doel was, zo schreef het Nieuwsblad van Friesland: "Het bijeenbrengen en in standhouden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden uit het verleden, in den meest uitgebreiden zin, doch voornamelijk betrekking hebbende op de geschiedenis van de gemeente Heerenveen, alsmede op den tegenwoordigen staat van die gemeente."
 
Er werd een oproep gedaan voor objecten en bronmateriaal, waar Heerenveen massaal naar luisterden. Er kwam een grote verscheidenheid aan spullen binnen, al was er de eerste jaren nog geen goed onderkomen voor.

Het zou nog tot 1951 duren voordat de Oudheidkamer een fysieke tentoonstellingsruimte kreeg in het voormalige gemeentehuis van Aengwirden, aan de Fok. Voor de ingang lagen drie turven, symbool voor het verveningsverleden van Heerenveen. In 1966 verhuisde de Oudheidkamer naar de Vleesmarkt, waar het 15 jaar zou zitten.
 
De collectie van het museum werd groter en in de jaren zeventig werden de eerste stappen gezet om een echt museum te worden. In 1975 kocht de gemeente een gebouw aan het Van Harenspad, dat werd opgeknapt en waar museumruimtes werden ingericht.
 
Exact 40 jaar geleden, op 27 oktober 1982, werd de museumstichting opgericht. Het museum kreeg vanwege de omliggende straten de naam Museum Willem van Haren, die weer genoemd waren naar de voormalige grietman Willem van Haren (1655-1728).

Andere naam

Omdat de gemeente de cultuur bij elkaar wilde hebben op één plek, werd een voormalige school ingericht als cultuurhuis. De achterkant van het museum werd opengebroken en verbonden met de oude school, De Heerenveense School, waardoor de ingang van het museum on het Ernst van Harenplain kwam.

Vanwege de verwarring bij sommigen koos het museum in mei 2015 om de naam te veranderen in Museum Heerenveen. In het museum is tegenwoordig niet alleen het verhaal van Heerenveen te zien, maar is ook het Ferdinand Domela Nieuwehuismuseum is er ondergebracht.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden