Nieuwbouw basisscholen Sint Nicolaasga bij voorkeur aan westkant Gaastweg

Foto Goole Maps

SINT NICOLAASGA - Onderzoek van gemeente De Fryske Marren heeft tot een voorkeurslocatie voor de nieuwbouw voor de basisscholen in Sint Nyk geleid. Het gaat om het gebied aan de westkant van de Gaastweg, ter hoogte van het Hongerskar. Daar zouden christelijke basisschool De Paedwizer en katholieke basisschool It Klimmerblêd hun nieuwe onderkomen moeten krijgen.  

De voorkeurslocatie wijkt af van die uit het ‘Masterplan Sint Nyk’. Uit het plan dat in 2018 werd opgesteld zou een Integraal Kindcentrum (IKC) worden gerealiseerd op het B-veld van voetbalclub Renado. In het IKC zou plaats zijn voor de kinderopvang, peuterspeelzaal en de twee basisscholen.

Locatie-onderzoek
Voor de nieuwbouw van de scholen De Paedwizer en It Klimmerblêd heeft de gemeente locatie-onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is gekeken naar: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en fietsroutes, grondpositie, afstand voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen.

De locatie aan de westkant van de Gaastweg heeft volgens de gemeente een goede bereikbaarheid en er is ruimte voor parkeren. Ook is de grond is al in bezit van DFM en staat de locatie toekomstige ontwikkelingen niet in de weg. Voor de voorkeurslocatie is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt aangepast. De direct betrokkenen zijn persoonlijk door de gemeente op de hoogte gebracht van de voorkeurslocatie. ,,Nu moet worden gekeken naar de haalbaarheid van deze locatie'', aldus DFM.

Eén schoolgebouw
Het afgelopen jaar heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de schoolbesturen CBO Meilân en met de Bisschop Möller Stichting (BMS). Beide besturen hebben één school in Sint Nicolaasga. Zowel De Paedwizer als It Klimmerblêd hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor uitbreiding en/of renovatie.

Voor beide scholen geldt dat nieuwbouw de voorkeur heeft. De schoolbesturen van De Paedwizer en It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga zijn daarom gestart met een voorbereidend onderzoek om één schoolgebouw voor beide scholen te gaan bouwen. Ook in het opgestelde ‘Masterplan Sint Nyk’ kwam huisvesting van de scholen in één gebouw als wens naar voren.

Hoe verder?
De basisscholen zijn gestart met de bouwvoorbereiding en werken vol enthousiasme samen aan de plannen voor één nieuw schoolgebouw. Beide schoolbesturen staan achter het locatieonderzoek en de voorkeurslocatie. De schoolbesturen gaan de komende maanden verder met de voorbereiding.

De aanvraag voor vervangende nieuwbouw van beide schoolgebouwen moeten de schoolbesturen nog indienen. Hiervoor moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt. De gemeenteraad beslist vervolgens of zij het bedrag voor de nieuwbouw van het schoolgebouw beschikbaar stelt.