Nieuwe jeugdleden bij SV NOK zijn meer dan welkom

Foto's SV NOK

OUDEMIRDUM/NIJEMIRDUM - Het is half oktober 2020 en het bestuur van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond, red.) is bijeen. Niet veel later worden de volleybalcompetities in zijn geheel afgelast, op de Eredivisie na. Voor veel verenigingen een enorme strop op sportief vlak. Leden stoppen of gaan andere sporten beoefenen. Bij SV NOK, de omnisportvereniging van Nijemirdum en Oudemirdum, zijn er echter weinig wijzigingen in het ledenbestand. De grote betrokkenheid bij de vereniging is een van de bindende factoren volgens voorzitster Gerrie van der Veen.

“De sportvereniging heeft een verbindend karakter binnen de dorpen. Zo voelt dat voor mij ook echt. We hebben natuurlijk een locatie waar meerdere sportverenigingen onder dezelfde naam hun sportdiscipline aanbieden. Zo speelden mijn zoons alle drie bij dezelfde club maar in plaats van volleybal deden zij aan voetbal. Het belangrijkste is dat ze sporten en bewegen en het leuke is dat het binnen een dorp niet gaat om wat je doet. Ik ging met veel plezier bij ze kijken, al ben ik liever zelf aan het volleyballen. Mensen van binnen de dorpen zijn ook niet snel geneigd om ergens anders te gaan spelen. Dat is misschien in grotere plaatsen met meerdere verenigingen een ander verhaal, maar hier zijn de leden eigenlijk niet snel lid af.”

Omnisport

Voor de overkoepelende omnisportvereniging is er uit elk bestuur een afgevaardigde. “Het is soms van belang om iets in groter perspectief te zien dan je eigen vereniging. Denk daarbij aan de accommodatie, maar ook aan zaken als gezamenlijke inkoop. Buiten dat is het voor verenigingen van eminent belang om sponsoring binnen te halen. Omdat je dan al snel in elkaars vaarwater komt, bedenken de meeste clubs jaarlijks een of twee acties. Het is wenselijk om juist tijdens een actie van bijvoorbeeld het voetbal niet ook nog eens een actie van ons te doen. Dan zouden mensen wellicht moeten kiezen tussen een van beide. Zulke dingen kun je goed afstemmen met elkaar waardoor er geen overlap is. Daarnaast zijn er ook landelijke ontwikkelingen en trends waardoor je misschien elkaar kunt helpen bij het vinden van oplossingen of het aangaan van uitdagingen.”

Jeugd

Bij SV NOK komt samenwerking in vele vormen voor. Zowel in het bestuur als ook bij de jeugd. Van der Veen: “We hebben te maken met een relatief kleine groep jeugdleden. Dat is overigens vaak het geval geweest, dus niets nieuws. We proberen te kijken hoe we het die groep naar de zin kunnen maken. We hebben niet de breedte om bijvoorbeeld te selecteren. Hierdoor zullen nieuwe leden, die bij wijze van de spelregels niet kennen, spelen met de meest talentvolle volleyballers binnen die leeftijdsgroep. Daarin moet je dan een balans zien te vinden, want je hebt elkaar ook nodig om überhaupt een team te kunnen vormen. In het verleden, en misschien ook komend jaar, hebben we al eens een samenwerking gehad met Bakhuizen. Zij hadden dan niet genoeg volleyballers voor een team en wij net te veel voor een team zodat je dan twee teams kon maken. Of beide te weinig, waardoor je samen wel een team op de been kan brengen. Die samenwerking is eigenlijk altijd goed voor de ontwikkeling van de verenigingen. Dan moet je niet alleen kijken naar je eigen belang. Nieuwe jeugd is meer dan welkom.”

Betrokkenheid

Zoals eerder gememoreerd is de betrokkenheid van de leden binnen de volleybalafdeling van NOK groot. “Het is weliswaar niet zo dat leden staan te dringen om in het bestuur te mogen, maar we mogen niet klagen. Er is altijd wel iemand bereid om bijvoorbeeld eens te fungeren als puntenteller, een ouder als coach, of een trainer die de jeugd wat bij kan brengen. Wij zijn daar als bestuur dan ook erg content mee. Daarvoor proberen we de vrijwilligers ook niet te vergeten met een attentie. Je hoeft het niet te doen maar doet het wel om de vereniging draaiende te houden en dat is zeker de moeite waard om te benoemen. We hebben onlangs ook een periode buiten kunnen volleyballen. Mochten we gebruik maken van een veld bij een camping om vanuit daar te kunnen trainen. De volwassenen doen dat nog en de jeugd is weer naar binnen gegaan toen dat weer mocht. Niet vanwege het weer, maar om weer gevoel te krijgen bij de zaal en het volleybal daar. We hebben een mooie vereniging en gezien we ook een en ander aan kosten hebben is sponsoring altijd welkom. Gelukkig hebben we, ondanks Corona, geen grote problemen ondervonden qua sponsoring die tegenviel. We zijn een gezonde vereniging en kijken de toekomst ook met veel plezier en vertrouwen tegemoet.”

Weetjes:
5 teams in senioren (2 heren, 3 dames)
2 jeugdteam MB
CMV niveau 3-5

Tekst Joeri van Leeuwen