Nynke van der Wal en Britta Heins van gymnastiekvereniging Parrega: “Onze vereniging draait top, alleen het materiaal is een probleem”

PARREGA - Gymnastiekvereniging Parrega is opgericht in 1959. 61 jaar oud dus, maar nog steeds springlevend. Binnen families in Parrega zijn hele generaties lid geweest van de vereniging, er gymmen inmiddels kleinkinderen van oud-leden. 

De vereniging zelf is dus in prima conditie. Het materiaal waar de leden het mee moeten doen helaas niet. Op steeds meer matten en toestellen verschijnt het gevreesde woord ‘afgekeurd’. We spreken met Britta Heins, sinds 2014 vaste trainster, en bestuurslid Nynke van der Wal.

Britta Heins geeft al 32 jaar les. Ze heeft vroeger zelf geturnd. Ze is niet alleen trainster in Parrega, maar ook in Warns, Stavoren en Bolsward. Daarnaast geeft ze gymles op een school in Workum. Tijdens het wedstrijdseizoen is ze zeven dagen in week in touw. Nynke heeft van der Wal drie kinderen die lid zijn bij de vereniging: een dochter van ach en een twee jongens van zes. Inderdaad, een tweeling.

Regiofunctie

Nynke van der Wal: “De vereniging telt 67 leden van drie tot zestien jaar oud. Die komen niet alleen uit Parrega, maar ook uit Blauhûs, Tjerkwerd, it Heidenskip, Ferwoude en Workum. We hebben echt een regiofunctie. Kinderen uit Makkum en Bolsward komen hier ook voor de gezelligheid en om extra training te volgen. Er is nu zelfs een groep van zestien jongens. De kinderen gymmen van driekwartier tot anderhalf uur per week.”

Goed voor motoriek

“Gymmen en turnen is gezond en het zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit”, vertelt trainster Britta Heins. “Ik geef ook les in Stavoren. Daar sprak ik laatst een voetbaltrainer die zei: ‘Het valt echt op, de kinderen die bij jullie vandaan komen die zijn motorisch zo goed.’ Dat is dus ook zo, gym is goed voor je motoriek. Bovendien geeft het je zelfvertrouwen. Het niveau waarop geturnd wordt, verschilt. Dat gaat van recreanten tot niveau D2. Dat varieert van eenvoudige grondvormen tot knap ingewikkelde oefeningen. De recreanten beginnen op het fun-niveau en daarna stromen ze door naar D5 en dan loopt het niveau op tot D1. Daarna krijg je N, dat is de nationale klasse. D2 is dus een behoorlijk hoog niveau.”

Britta organiseert onderlinge wedstrijden tussen de clubs waar ze lesgeeft en de vereniging doet ook mee met wedstrijden die door Makkum worden georganiseerd. Daarnaast zijn er vier officiële wedstrijden per jaar. Die zijn in heel Friesland. En er is een fun-dag. Die is meestal in Lemmer, omdat Lemmer de grootste sporthal heeft. Workum heeft ook een grote sporthal, maar geen turnmateriaal. Dat materiaal is een kwetsbaar punt, ook in Parrega. Het is voor een groot deel afgekeurd. Een deel van het materiaal, zoals matten, touwen, ringen, wandrekken en turnbokken wordt ook door scholen gebruikt.

Geen geld om materiaal te vervangen

De gemeente zorgt ervoor dat dat het ‘schoolmateriaal’ op orde is. Als dat wordt afgekeurd, wordt het vervangen door materiaal uit een andere zaal of nieuw materiaal. Maar typisch turnmateriaal, zoals lange matten, springplanken, de pegasus, dat is een soort breed paard, daar heeft de vereniging  geen geld voor als het moet worden vervangen, omdat het is afgekeurd. Hett materiaalprobleem speelt overigens ook in Warns, Stavoren Bolsward.

Nynke: “We hebben bijvoorbeeld een evenwichtsbalk van zestig jaar oud. Die begint te scheuren, dus die is afgekeurd. Als je daar die grote jongens op ziet, dan zie je ‘m doorveren. Niet de bedoeling natuurlijk. Maar ja, de gemeente heeft ook geen geld. Die probeert wel zo goed mogelijk te helpen. We hebben laatst nog een valmat gekregen en een jongensbrug. Wij hebben nu iemand in het dorp gevonden, die voor zijn werk actief aan fondswerving heeft gedaan. Die gaat ons nu helpen om particuliere fondsen aan te schrijven. Hopen dat dat lukt. Want ook de turn- en trainingspakken zijn aan vervanging toe. De leden betalen daarvoor € 7,50 per seizoen. Dit is al het zesde seizoen dat die pakken meegaan. We draaien financieel quitte, maar we kunnen niets vervangen en ook geen nieuwe toestellen kopen.”

Britta: “Een tumbling-baan zou bijvoorbeeld prachtig zijn. Dat is een lange baan met lucht erin. Hier kun je series op springen. Denk aan salto’s, overslagen, handstanden enzovoort.”

“Dan is het over en uit”

Tijdens de coronacrisis gaan de lessen wel door. De ouders worden weggestuurd, de kinderen vinden het prachtig. Deze zomer zijn er veel buitenlessen gegeven in verband met corona. Hierbij werd gebruikgemaakt van de evenwichtsbalk en veel muziek. De kinderen houden zich ook goed aan de regels. Als verkouden zijn, melden ze zich af.

Nynke: “Onze vereniging draait top, we hebben bij alle groepen ook genoeg assistenten en vrijwilligers die helpen. Alleen het materiaal is écht een probleem. Als daar geen verandering in komt, zijn we wel gedwongen om er op een gegeven moment mee op te houden. Dan hebben we geen goed wedstrijdmateriaal meer. Dan is het over en uit.”

Door: Piebe Piebenga
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden