Ondernemers in Súdwest-Fryslân verbijsterd over stopzetten De Hemmen III

SNEEK - De ondernemers van Súdwest-Fryslân zijn verbijsterd en teleurgesteld over het plan van het College van Burgemeester en Wethouders om de ontwikkeling van bedrijventerrein De Hemmen III op de lange baan te schuiven. 

Onlangs werd bekendgemaakt dat als gevolg van de zorgwekkende financiën van de gemeente er een extra bezuinigingsronde wordt gepland. Het college is van plan om de ontwikkeling van bedrijventerrein De Hemmen III definitief op de lange baan te schuiven. De ontwikkeling van dit terrein van 25 hectare zuidelijk van de A7 zou eigenlijk volgend jaar beginnen, maar wordt nu uitgesteld naar 2024. Het voorstel getuigt niet van visie voor duurzame werkgelegenheid. Blijkbaar, zo concluderen de ondernemers, heeft het College het coalitieakkoord overboord gegooid.

De Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân (overkoepelend orgaan van vrijwel alle Ondernemersverenigingen in de gemeente) is laaiend en spreekt van “een dwaling van het College”. Volgens voorzitter Robert van de Leur zou dit een heel slecht besluit zijn: “De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is een investering in de regionale economie op de middellange termijn. Als je dat nu uitstelt, gooi je de deur voor toekomstige groei en behoud van werkgelegenheid dicht.”

De Ondernemersfederatie is jarenlang pleitbezorger geweest richting Gemeente om in te zetten op een aanbod van voldoende hoogwaardige en duurzame bedrijventerreinen. Van de Leur: “We hebben oneindig veel gesprekken gevoerd en gestreden om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor het bedrijfsleven in onze gemeente. Daarnaast is het van groot belang om acquisitiekracht te blijven behouden. Je moet concurrerend zijn voor bedrijven buiten onze gemeente die overwegen om zich hier te vestigen. Beschikbare grond is daarbij essentieel. Bedrijven gaan niet wachten, die kiezen voor alternatieven en dan ben je ze voor altijd kwijt.“  

Wat de ondernemers in Súdwest-Fryslân als een klap in het gezicht ervaren is het feit dat deze jarenlange inzet nu met één pennenstreek teniet wordt gedaan zonder dat hierover contact is geweest. Dit najaar zou het bestemmingsplan worden vastgesteld. Blijkbaar is dat nu van tafel. Van de Leur: “Eerlijk is eerlijk, wethouder Offinga heeft zich in allerlei bochten gewerkt om De Hemmen III mogelijk te maken, maar hij heeft zijn vertrek nog maar nauwelijks aangekondigd en hup….. weg Hemmen III. Bovendien staat duidelijk in het coalitieakkoord dat De Hemmen III een speerpunt van het economisch beleid is. “

De Ondernemersfederatie heeft uiteraard begrip voor de grote financiële zorgen die de gemeente heeft en snapt dat er ingegrepen moet worden. Volgens de voorzitter zijn er voldoende alternatieven om de begroting positief te beïnvloeden.  Zo wordt er jaarlijks voor € 10 miljoen uitgegeven aan externe adviseurs en andere inleen. De PvdA heeft hier inmiddels al vragen over gesteld. “Kijk daar eens naar, daarvan moet een substantieel deel geschrapt kunnen gaan worden. Verder zou het van leiderschap getuigen als ook in de eigen organisatie c.q. formatie wordt gesneden. Ieder bedrijf moet de tering naar de nering zetten en kijkt als één van de eerste posten naar de personele bezetting. Dat is nooit plezierig, maar wel noodzakelijk. Bij de Gemeente lijkt dit altijd een onderwerp waar snel overheen wordt gestapt omdat het zo lastig is. In plaats daarvan trekken ze gewoon de stekker uit De Hemmen zonder te beseffen wat de gevolgen op lange termijn zijn.”

In de komende tijd zullen de ondernemers de raadsfracties benaderen om dit onverstandige idee van tafel te krijgen.  “Hopelijk benut onze burgemeester Jannewietske de Vries de kans om tijdens de opening van het Werkfestival op 19 september duidelijk te maken dat dit onzalige idee van tafel gaat”.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden