Ondernemers willen kwaliteitsimpuls voor recreatiegebied De Potten

Johan Nota en Katja Blok, ondernemers in recreatiegebied De Potten
Foto: Ynte Dragt

OFFINGAWIER – Donderdag 9 maart staat de Gebiedsvisie De Potten op de agenda van de raadsvergadering van gemeente Súdwest-Fryslân. De ondernemers van De Potten hopen dat er dan een klap op dit raadsvoorstel wordt gegeven, zodat er plannen gemaakt kunnen worden om het recreatiegebied voor iedereen aantrekkelijker te maken.

Volgens Johan Nota van Beachclub Sneek en Katja Blok, parkmanager van RCN De Potten, kan dit mooie gebied van natuur en water namelijk wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. Als voorbeeld noemen ze al snel het grote parkeerterrein langs de Paviljoenwei. “Dat staat eigenlijk alleen tijdens de Sneekweek helemaal vol. De rest van het jaar lijkt het wel een braakliggend fabrieksterrein. Niet echt een visitekaartje en het aanzien daarvan zou je veel mooier kunnen maken”, vinden beide ondernemers.

Johan Nota en Katja Blok noemen meerdere voorbeelden, zoals een herkenbare huisstijl en meer samenhang tussen de verschillende onderdelen die het gebied kent. Ook zien ze graag dat het seizoen langer wordt, bijvoorbeeld met ‘elk weer-voorzieningen’ zodat het ook aantrekkelijker wordt voor gasten om in het voor- en naseizoen het gebied te bezoeken.

“Het is in feite nog maar visie”, zegt Johan Nota. “De plannen voor een kwaliteitsverbetering van het gebied moeten allemaal nog uitgewerkt worden en hierover gaan wij als ondernemers graag in gesprek met alle belanghebbenden, zoals de gemeente, het waterschap, eigenaren van vakantiewoningen en uiteraard de natuurorganisaties. Elkaar versterken en slimme oplossingen zoeken om natuur en recreatie met elkaar te verbinden. Dat zou wat ons betreft het uitgangspunt moeten zijn”, benadrukt Johan.

Een hotel en grote publieksevenementen in het recreatiegebied, zoals festivals, zijn wat Johan en Katja betreft helemaal niet aan de orde. Beiden vinden het jammer dat dit beeld over de gebiedsvisie nog steeds heerst. In de inmiddels aangepaste versie is hier namelijk al geen sprake meer van. Volgens Katja is dat ook niet het publiek dat het vakantiepark bezoekt. “Bij ons komen hoofdzakelijk gezinnen die willen genieten van de natuur en de waterrijke omgeving. Nee die zitten niet te wachten op een groot festival tot in de late uurtjes. Het is hier rond elf uur, half twaalf ‘s avonds gewoon stil hoor, ook in het hoogseizoen. En als het aan ons ligt, blijft dat zo.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden