Online kerstnachtdienst en kerstviering 1e Kerstdag Akkrum

AKKRUM - De Raad van Kerken Akkrum Nes en de Protestantse Gemeente Akkrum nodigen u van harte uit om samen kerst te vieren en te ontdekken wat van waarde is voor u en uw omgeving, juist in deze tijd.

Er is een kerstnachtdienst op kerstavond en een kerstviering op 1e Kerstdag. Deze diensten worden uitgezonden via het YouTubekanaal “Beamerteam Akkrum” van de Protestantse Gemeente Akkrum.

Kerstnachtdienst “Verbinding”

Op kerstavond vrijdag 24 december kunt u de kerstnachtdienst volgen via een video op YouTube. De dienst vanuit een mooi versierde Terptsjerke in Akkrum wordt verzorgd door de Raad van Kerken Akkrum Nes. Domina Corrie Bark-Bakker denkt met u na over het thema “Verbinding”. Tijdens de viering komen verschillende objecten van de kunstroute “Slach troch Akkrum” in beeld.

Wij zijn op vele manieren met elkaar verbonden. Via het openbaarvervoer of het kabelnetwerk, door het delen van onze belevenissen in een persoonlijk gesprek, maar ook via vele vormen van sociale media. Verbinding is belangrijk en brengt ons verder. Niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook in verbinding met onszelf.

“Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind” (Huub Oosterhuis).

Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus, een bijzonder kind met een bijzonder geboorteverhaal. Niet alleen Jezus, maar alle mensen hebben goud van binnen en als we in verbinding kunnen komen met het kind in onszelf dan gebeuren er prachtige dingen.

De kerstliederen en muziek in de dienst worden verzorgd door organist Gerard van Norel en het Saxofoonensemble van de Harmonie Akkrum onder leiding van Geert Jan Kroon. U kunt de opname bekijken op vrijdag 24 december vanaf 19.00 uur via deze link: Opname Kerstnachtdienst 2021 Akkrum

Kerstviering Terptsjerke 1e Kerstdag “Kerst midden in het dorp”

Ook op kerstochtend kunt u kijken naar een kerstviering vanuit de Terptsjerke in Akkrum. Deze dienst wordt verzorgd door de Protestantse Gemeente Akkrum.

Kerst is een warm feest van hoop voor de wereld. We vieren dat Jezus naar de aarde kwam voor iedereen. In deze viering gaat Dhr. Mark Schippers uit Zalk voor en samen met verschillende inwoners van Akkrum en Nes vertellen zij het kerstverhaal. De viering draagt het thema “Kerst midden in het dorp” en is voor een ieder om bij te wonen via het YouTubekanaal “Beamerteam Akkrum”.

U kunt de dienst bekijken op zaterdag 25 december vanaf 9.30 uur op YouTube via deze link: Opname Kerstviering 1e Kerstdag Akkrum