Open Monumentendag 2023 in De Fryske Marren, thema 'Levend Erfgoed'

DFM - In gemeente De Fryske Marren openen op zaterdag 9 september weer een twintigtal monumenten gratis hun deuren voor het grote publiek, De focus is dit jaar gericht op ‘Levend Erfgoed’. Met dit thema willen wij een breed publiek kennis laten maken met ons immaterieel erfgoed.

Het thema Levend Erfgoed oftewel het Immaterieel Cultureel Erfgoed staat voor de culturele gebruiken, tradities, verhalen en ambachtelijke vaardigheden die mensen van vader op zoon en van moeder op dochter hebben meegekregen en die zij op hun beurt weer hebben doorgegeven. Levend erfgoed is, zonder dat we ons dat realiseren, vaak ook verbonden met monumenten.

Tijdens de Open Monumentendag wordt deze vorm van erfgoed in en rondom de opengestelde monumenten extra zichtbaar gemaakt. Achter de gevels vertellen Monumenten ook een eigen verhaal. Voormalige eigenaren hebben zo in de loop der eeuwen hun eigen stempel gedrukt en leven voort in de verhalen van hun nageslacht.

Speciaal voor de Open Monumentendag is het Gaasterlands Streekmuseum in Sondel geopend, bezoekers kunnen hier kennismaken met hoe de boer en de boerin in het verleden werkten en leefden.

Amerikaanse boerderij
In het jaar dat het boeren steeds moeilijker wordt gemaakt om in de landbouw een bestaan te vinden is de organisatie verheugd dat eigenaar Sido van der Werf zijn honderdjarige Amerikaanse boerderij in Scharsterbrug open wil stellen tijdens de Open Monumentendag. De Boerderijenstichting Fryslân zorgt voor een tentoonstelling over de boerderij. Met bouwtekeningen, historische foto’s en oud stalinrichtingsmateriaal.

Deze nog steeds in bedrijf zijnde bijzondere Amerikaanse boerderij is een fraai voorbeeld van het thema levend erfgoed. Verder zijn er nog monumentale boerderijen te bezichtigen in Harich, Sondel en Sintjohannesga.

Onderstaande monumenten kunnen op zaterdag 9 september tussen 11.00 en 16.30 worden bezocht:

Balk:
Raadhuis, Dubbelstraat 2. Voormalig recht- en gemeentehuis, rondleidingen Joop Meinsma
Pand Lytse Side 10, rondleidingen.

Harich:
Kerk en toren
Idske Poppe Sathe, Lorbuorren 3, lezing Bram de Smit 14.00 – 15.00 uur

Joure:
Toren Hobbe van Baerdt Kerk, Gerechtskamer rondleiding door Arjen de Ree vanaf 13.00 uur.
De Groene Molen, Groene Dijk 5

Langweer:
Kerk, rondleidingen Pieter Brinksma

Lemmer:
Lemster toren en kerk
Lemstersluis, monument bestaande uit het sluiscomplex met gebouwen

Nijemirdum:
Toren, Het verhaal gaat..., geschiedenis... bij de Toren,
Dorpshuis, inloop vanaf 13.00 uur, 13.30 uur lezing Jan Geert Vogelzang, Levend Erfgoed, de grafstenen bij de Toren vertellen het verhaal van...

Rotstergaast:
Klokkenstoel, Schoterweg 11

Rijs:
Slottuin aan de Freule van Swinderenlaan
Tempeltje, ingang Rijster Bos Marderleane

Ruigahuizen:
Klokkestoel, Tjerkhofleane 2

Scharsterbrug:
Boerderij Hoeve LETA, Amerikaanse Boerderij, Skarren 38. Tentoonstelling en op elk heel uur een
toelichting

Sloten:
Korenmolen De Kaai, Bolwerk ZZ 81.

Sintjohannesga:
Boerderij Hoekstra Roze, Streek 2
Boerderij Koopmans, Streek 4

Sondel:
Boerderij Bekendam, Jacobus Boomsmastraat 5
Kerk, bezichtiging van grafzerken in de kerk
Gaasterlands Streekmuseum, Jacobus Boomsmastraat 52

Snikzwaag:
Klokkenstoel
Vegelinsoord Grevensmolen, Deelswal 4.

Wyckel:
Kerk en Praalgraf Menno van Coehoorn
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden