Open Monumentendag: meer dan 100 monumenten en activiteiten in Fryslân

SNEEK- Coronavirus of niet, er zijn dit jaar weer meer dan 2.500 monumenten in Nederland open voor de Open Monumentendag. In Fryslân gaat het om meer dan 100 monumenten en activiteiten. Het is de 34ste keer dat dit evenement wordt georganiseerd. Op de website is te zien welke monumenten er fysiek of digitaal open zijn. Dat kan gaan om musea en molens, tot fabrieken en boerderijen. Zo ook in Wommels, Bolsward en Leeuwarden.

Wommels

Bij museum It Tsiispakhûs in Wommels zijn er met name activiteiten die gericht zijn op kinderen: het Open Leermo(nu)ment. Kinderen kunnen in groepen van 4 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar en 11 t/m 12 jaar meedoen aan diverse opdrachten. Zo kunnen kinderen leren hoe een koe precies melk produceert.

Voor de volwassenen is er de expositie 'Boer zoekt... fabriek'. Om 11.00, 14.00 en 16.00 uur zijn er inleidingen over de kaas- en boterhandel in de Greidoeke.

Bolsward

In het centrum van Bolsward zijn er met de 'Kleintje Open Monumenten Dag' vier monumenten open. Het gaat om het stadhuis, de Broerekerk, de Martinikerk en de St. Fransiscusbasiliek. Verder is er een stadswandeling en een gedichtenroute, die begint bij het Gysbert Japicxhuis. In de Broerekerk zijn er archeologische vondsten te zien.

In het stadhuis kunnen bezoekers zien hoe het gaat met de bouw van De Tiid, het nieuwe cultuurhistorisch centrum. De bibliotheek, drie musea en het archief moeten daar onderdak krijgen.

Leeuwarden kiest thema: Willem Lodewijk

Ook in Leeuwarden zijn er talloze activiteiten. Jochum Admiraal van de organisatie: "In Leeuwarden zijn we wat eigenwijs, we stappen wel vaker van het thema af. Ook dit jaar. We hebben zoveel historie, dat we denken: we pakken het anders aan. Voor ons is Willem Lodewijk het thema, bekend als Ons Heit. Je leert meer over de voorouders van koning Willem-Alexander en de Tachtigjarige Oorlog. De nadruk ligt vaak op de Hollandse Nassau's, maar ook deze Willem Lodewijk speelde een belangrijke rol."

Daarvoor zijn er meerdere activiteiten te doen en monumenten open. "We hebben nu vijf grote gebouwen open: het stadhuis, het Princessehof, het Stadhouderlijk Hof, de Kanselarij en de Grote Kerk. Die gebouwen hebben allemaal wat te maken met de Nassau's en Willem Lodewijk én er is voldoende ruimte om routes te maken en 1,5 meter afstand te houden."

Er zijn dus maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "We hebben overleg gehad met het gemeentelijk veiligheidstram en de BOa's. Onze vrijwilligers hebben instructies gekregen en zorgen ervoor dat mensen de routes veilig kunnen lopen."

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden