Open Monumentendag zaterdag in teken duurzaamheid

Het praalgraf van Menno van Coehoorn Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De Open Monumentendag in De Fryske Marren staat zaterdag 10 september in het teken van de duurzaamheid. Van 11.00 tot 16.30 uur zijn er diverse monumenten in de gemeente te bezoeken.

Was tot de Tweede Wereldoorlog het nog heel gewoon dat na afbraak van gebouwen de stenen, dakpannen en interieur opgekocht werden en weer hergebruikt, in 2022 is dat nog zeldzaam. Al wordt er bijvoorbeeld wel een begin gemaakt om beton uit flatgebouwen opnieuw te gebruiken.

In vroeger eeuwen was het veel voordeliger om oude stenen af te bikken en weer voor een ander pand te benutten omdat de lonen in verhouding met de materialen veel goedkoper waren.
In Friesland staan diverse kerkelijke gebouwen die opgemetseld zijn met stenen van andere oudere gebouwen. Huisjes van arme dagloners, boerenknechten en lieden die in de nijverheid een bestaan vonden hebben de tand des tijds vrijwel niet doorstaan.

De monumenten van weleer die in De Fryske Marren wel bewaard zijn voor het nageslacht, zijn vooral kerken, adellijke states, voorname huizen van kooplieden in Balk, Joure, Lemmer en Sloten, boerderijen, een aantal molens en klokkenstoelen.

Meer informatie over de locaties is te vinden op www.openmonumentendag.nl/wp-content/uploads/2019/01/open-monumentendag-10-sept-22.pdf
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden