Opnieuw voorstel B en W om weggetje Omkromte openbaar te laten

JOURE - Al jaren wordt er gesteggeld over het al dan niet openbaar houden van het weggetje de Omkromte. Dit ligt achter de woningen die aan de Kooilaan staan en was voor menig Jouster een favoriet onderdeel tijdens een wandeling. Het is deels aan de openbaarheid onttrokken doordat bewoners er hekwerken plaatsten.

Dit deden ze in verband met hun privacy. De aanwonenden brachten als argument voor het verzoek om het laantje, of in ieder geval een deel ervan, te sluiten voor het publiek, aan dat het in het verleden door ruilverkaveling al onttrokken zou zijn aan de openbaarheid. Volgens het college ontbreekt hiervoor voldoende onderbouwing. Onlangs stelden burgemeester en wethouders van De Fryske Marren de gemeenteraad daarom voor om het paadje openbaar te houden.

Lange geschiedenis
Het gevecht om de Omkromte kent inmiddels een jarenlange geschiedenis. In juli 2018 moest het college van B en W zich opnieuw over het onderwerp buigen. Volgens een uitspraak van de Raad van State mocht de gemeente het oude pad niet zo maar voor openbaar gebruik afsluiten. Dat mag volgens de Wegenwet pas als een pad 30 jaar of langer niet openbaar toegankelijk is geweest. Daar was bij de (Oude) Omkromte geen sprake van.

Moai Skarsterlân
De zaak werd aanhangig gemaakt door de vereniging Moai Skarsterlân, die vinden dat er sprake is van historische waardevolle openbare weg. Dit wordt bevestigd door de eind oktober 2019 gelanceerde Landschapsbiografie. Op de vroegst bekende kaarten van het gebied is te zien dat het pad ,,een heel oude belangrijke verbinding tussen Joure en Langweer vormt. Vroeger is ook de avondvierdaagse hier langs geweest'', aldus Moai Skarsterlân.

Fout
Het college stelde naar aanleiding van de uitspraak door de Raad van State voor om het voetpad alsnog openbaar te laten. In november 2019 zou de raad een definitief besluit nemen over de Omkromte. Toen ontdekte CDA-raadslid Henk Alderse Baas bij het doornemen van de stukken echter dat de bewoners schriftelijk op de hoogte gesteld hadden moeten worden. Dit stond haaks op het standpunt van burgemeester Fred Veenstra, die de verantwoordelijkheid van het dossier heeft, dat het ter inzage leggen van het voorstel voldoende was geweest.

Petear
Ook in het nieuwe voorstel aan de gemeenteraad stelt B en W voor om het weggetje, dat inmiddels deels is overwoekerd, vrij toegankelijk te houden. Dit wordt aanstaande woensdag door de raad in Petear, aanvang 19.00 uur, digitaal behandeld. De stemming door de gemeenteraad staat in de planning voor woensdag 28 oktober.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden