Oproep tot behoud van een dorpswinkel in Oppenhuizen en Uitwellingerga

De voormalige dorpswinkel in Top en Twel
Foto: Topentwelonline.nl

OPPENHUIZEN - Op 1 oktober jongstleden moest de supermarkt Centerrr in Oppenhuizen helaas haar deuren sluiten. Een verdrietige zaak met vervelende consequenties voor veel inwoners uit de tweelingdorpen. Deze dorpswinkel was belangrijk voor het gemak en de leefbaarheid in Top en Twel. De winkel vervulde een belangrijke rol in de sociale contacten en hielp tevens mee om ouderen zolang mogelijk zelfredzaam te houden.

Doarpsbelang Top en Twel had in een eerste reactie al aangegeven dat de sluiting reden was om samen met de plaatselijke ondernemersvereniging OVTT te kijken of er op de één of andere manier toch weer een dorpswinkel te realiseren valt.

Initiatiefnemer(s) gezocht
Dat hangt er echter sterk vanaf of er iemand, of een groepje, is die mogelijkheden ziet om een winkel te exploiteren. Op dit moment is er in die zin nog geen initiatiefnemer. Vandaar dat dorpsbelang en de ondernemersvereniging een oproep doen aan iedereen. 
Mochten zich initiatiefnemers melden, dan kunnen zij waar mogelijk hulp krijgen van Doarpsbelang en de OVTT voor het maken van een zakelijk plan voor een dorpswinkel.

Laat je horen! 
Daarnaast wordt ook een beroep op de inwoners zelf gedaan om zich te laten horen. Het is van belang dat het dorpsbelang en de ondernemersvereniging weten hoe de bewoners zelf denken wat ze kunnen doen om een winkel voor Oppenhuizen en Uitwellingerga te behouden. Daarom ook een oproep aan iedereen die de winkel een warm hart toedraagt om zich te melden bij het bestuur van Doarpsbelang met ideeën, inzicht of mogelijke inzet. Stuur een e-mail naar doarpsbelangtopentwel@outlook.com of neem contact op met een van de bestuursleden.

Alleen met een gezamenlijke inspanning is er een kans om een winkel voor de beide dorpen te behouden. Samen staan we immers sterk! Dat geldt zeker ook in Top Twel.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden