Partijen willen weten of De Fryske Marren via social media inwoners in het oog houdt

Foto Pixabay

DFM - Een drietal politieke partijen in De Fryske Marren wil van het college van B en W weten of de gemeente burgers in het verleden of ook nu nog in het oog houdt via social media. GroenLinks, de VVD en PvdA hebben hierover schriftelijke vragen gesteld.

Deze week werd naar aanleiding van een onderzoek door NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen bekend dat een groot aantal Nederlandse gemeenten hun inwoners op die manier in het oog houden.

Nepaccounts
Dat gebeurt via Facebookgroepen, Twitterprofielen en andere sociale media. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijke rellen en of er bijstandsfraude wordt gepleegd. Van de ondervraagde gemeenten geeft ongeveer één op de zes aan daarbij gebruik te maken van nepaccounts. Deze manier mag onder zeer strikte voorwaarden door politie en inlichtingendiensten worden ingezet.

De genoemde partijen willen van het college ook weten of er in het geval van het screenen van social media door de gemeente ook gebruik wordt gemaakt van nepaccounts. En als dat het geval is hoe er dan wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen.

Protocollen
Graag vernemen VVD, Groenlinks en PvdA ook of er bereidheid bij het college is om protocollen over privacy van de burgers en het digitaal handelen van de gemeente op de eigen website te plaatsen. Daarmee moet het duidelijk naar buiten worden hoe De Fryske Marren hiermee omgaat.

Uit het onderzoek blijkt dat er bij meer dan de helft van de ambtenaren geen idee is over welke regels en protocollen er gelden.