Politie kan in Heerenveen gebiedsontzegging opleggen

HEERENVEEN - Wie in Heerenveen forse of een aanhoudende overlast veroorzaakt óf een specifiek strafbaar feit pleegt dat verband houdt met de openbare orde, kan voortaan naast een proces-verbaal ook direct een individuele gebiedsontzegging krijgen van de politie, namens de burgemeester. Dat is nieuw.

Het betekent dat de politie die persoon ter plekke en per direct verbiedt om voor een bepaalde tijd te komen in een deel van of in verschillende delen van Heerenveen. Doel is dat deze persoon niet langer of opnieuw zorgt voor verstoring van de openbare orde voor een periode van bijvoorbeeld een heel uitgaansweekend (72 uren), of een deel daarvan. Of bij een evenement.

De kortdurende gebiedsontzeggingen kunnen bij een herhaald feit opnieuw gaan gelden, maar dan voor een langere periode van maximaal 8 weken. Deze maatregel gaat in per 26 augustus 2022.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden