Presentatie plannen Uit Festival SWF ‘Yn Ferbining’

Foto: Jan Douwe Gorter

KOUDUM - De dertien dorpen en steden, waaronder Koudum, die op zaterdag 11 september met elkaar het UIT Festival Súdwest-Fryslân organiseren, zijn vergevorderd met hun programma’s. 

De lokale comités presenteerden donderdag 8 juli hun plannen in Theater Sneek. Het festival vormt de aftrap van het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân. Elke kern heeft een eigen organisatie en een unieke opzet met optredens van lokale artiesten en cultuuraanbieders die zich presenteren met hun aanbod.

Het thema van het UIT Festival Súdwest-Fryslân 2021 is ‘Yn Ferbining’. Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Idzega/Sandfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend doen mee. De opening is zaterdag 11 september om 12.45 uur in IJlst. Alle kernen zijn hierbij online aanwezig. De hele middag is er overal van alles te beleven en te doen. De activiteiten vinden soms op een centrale plek in een dorp op stad plaats, bij andere kernen zijn er routes. In een aantal dorpen en steden gaat het festival ‘s avonds en zondag verder. Meermaals wordt er verbinding gemaakt met de Open Monumentendag.

Voor alle leeftijdsgroepen worden activiteiten opgezet. Zo zijn senioren van harte welkom bij een speciaal dansproject, worden er hangplekken gecreëerd voor jongeren en kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd aan de hand van de kinderroute in alle dertien locaties leuke opdrachten uitvoeren. De dertien comités blikten in Theater Sneek alvast kort vooruit. Onderaan dit artikel is de samenvatting daarvan te lezen. Voor Koudum ontvouwde Rob Goedhart van de Centriumcommissie de plannen.

De plannen voor Koudum

11 september, de dag van het UIT Festival, is voor Koudum ook nog de zaterdag van ‘kleintje feestweek ‘, de dit jaar iets afgeslankte versie van de Koudumer Feestweek. Centrale plek voor de Koudumer versie van het UIT Festival is het ‘Frieslandplein’ met het muziekpodium Centrium. Naast het Centrium komt Het Kleiatelier, vanaf het podium klinkt muziek en van het Centrium af loopt de Kinderroute via Het Kleiatelier, de Bieb en de galeries in de Hoofdstraat. Het Kleiatelier was in 2020 zo’n succes in Goënga dat Koudum aan Hanna de Mink en haar Kleiatelier heeft gevraagd om in 2021 in Koudum te komen. Jong en oud kunnen bij haar in de tent aanschuiven om creatief te zijn met klei.

Op het Centrium speelt eerst het trio Laaghangend Fruit uit Koudum hun merkwaardige mix van gezongen gedichten in het Nederlands en Fries, en covers van Nederlandse liedjes in het Fries. Daarna volgt een grotendeels Friestalig, literair muziekprogramma van Paul van Dijk, Thys Wadman, Lody Franzen en Fokko Drent. Zij presenteren daarin gedichten, verhalen en meertalige liedjes. Daarna wordt de muziek op het Centrium wat steviger met de band Groov’x die eigen instrumentale nummers in Fusion-stijl brengt. Tegelijkertijd maken leden van diverse muziekverenigingen muziek op het parkeerterrein van De Finke.  Die muzikanten spoeden zich daarna naar het Centrium. Zij zijn nameljik ook onderdeel van het Mienskipsorkest dat voor de spetterende finale van het UIT Festival locatie Koudum zorgt.

De hele middag zullen op diverse plekken in de Hoofdstraat Rudy Löbisch met zijn saxofoon en Gerrit Huizinga met zijn tuba jazz-improvisaties geven. Voor de kinderen is er net als vorig jaar de Kinderroute. Met een opdrachtformulier gaan de kinderen langs Het Kleiatelier, de Bibliotheek en de galerieën Beeldhouwcentrum Koudum, Galerie Lytse Skientme en Galerie Dertien Manen. Een goed ingevuld formulier levert een ijsje op bij cafetaria De King. 

Kunst van het samenwerken

Tot vorig jaar vond het jaarlijkse UIT Festival van Súdwest-Fryslân plaats in Sneek. In 2020 is gekozen voor een gespreide opzet met op verschillende plaatsen in de gemeente cultuurroutes langs onder meer galeries en musea, vol met aanbieders en optredens. Dit culturele buffet smaakte naar meer. In 2020 deden zeven dorpen en steden mee.
De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Een logische combinatie volgens Wiebren Buma (directeur CKS en lid Cultuurplein Súdwest-Fryslân): “Het is voor ondernemers van groot belang om een gezond cultureel klimaat te hebben in de gemeente, want het zorgt voor reuring en genereert traffic.”

De samenvatting van de activiteiten per plaats:

• Blauwhuis: rondvaart, straattheater, openluchtspel.
• Bolsward: meer dan veertig acts in het Julianapark, met onder meer muziek, dans en theater.
• Goënga: praamvaart, muziek, verhalenverteller, tentoonstelling van schilderijen, foto-expositie.
• Heeg: podium met optredens van onder andere het muziekkorps, klassieke muziek in kerk, verhalenverteller, oud-Hollandse spelen.
• Hindeloopen: stadswandelingen, kinderactiviteiten.
• IJlst: diverse muziekoptredens, Houtstad IJlst, optredens dansschool.
• Kimswerd: historische wandeling met als thema ‘de andere belangrijke figuur uit het dorp’ die onder meer een elektriciteitscentrale ontwikkelde en een melkfabriek opzette.
• Koudum: kleiatelier, kinderactiviteiten, optredens van een fanfare en jazzband, theater en poëzie.
• Oudega/Idzega Sandfirden: Aldegeaster Puolletocht met muziek, dans, poëzie, verhalen, schilderkunst, historie en natuur, muzikale uitvoering ‘Aldegeaster Skilderijen’ met Koperguod.
• Sneek: cultuurmarkt met kraampjes, optredens op tien binnenpodia.
• Wommels: verhalenvertellers, routes met ook aandacht voor weidevogels.
• Workum: vaar- en fietsroutes met muziek, poëzie en verhalenvertellers, straattheater.
• Woudsend: routes met monumenten, kunstwerken, artiesten aan het werk, boerenmarkt, troubadours, kindertheater, muziek van onder meer koren en orkesten.

Het gehele programma staat binnenkort op uitfestivalswf.nl. Kunstenaars of cultuuraanbieders kunnen zich hier nog aanmelden.

De foto van de perspresentatie is gemaakt door Jan Douwe Gorter. Rechtsboven op de foto staat de vertegenwoordiger voor Koudum: Rob Goedhart.