Promotie Hindeloopen en ondernemers staan achter legalisatie recreatieve woningen

INGEZONDEN- Het bestuur van Promotie Hindeloopen, de ondernemers van Hindeloopen en de stadsmakers recreatie zijn zeer ingenomen met het voornemen van B&W om, onder bepaalde voorwaarden, tot legalisatie van recreatieve bewoning in Hindeloopen over te gaan.

Promotie Hindeloopen en de ondernemers scharen zich dan ook breed achter dit voorstel van B&W De nieuwe zienswijze van B&W geeft Hindeloopen de gelegenheid om haar toeristische positie te versterken. Ook brengt het sociale en economische kansen voor Hindeloopen met zich mee. Al met al een positieve ontwikkeling.

Het geldende bestemmingsplan is sterk verouderd en zet Hindeloopen recreatief op slot.

Het feit dat uitsluitend Hindeloopen een (betwist) verbod kende betreffende recreatieve bewoning voelde al jaren als onrechtvaardig.

Het toerisme is voor Hindeloopen de belangrijkste inkomstenbron en heeft Hindeloopen gemaakt tot wat het nu is. Een gezellig toeristisch stadje om in te vertoeven met een hoge culturele waarde.

Diversiteit aan horecagelegenheden, winkels, musea, etc. Maar ook de watersportvoorzieningen zijn van hoog niveau, denk hierbij aan onze prachtige havens en campings. Recreëren en verblijfsrecreatie hebben de laatste jaren een grote vlucht genomen.

Uit onderzoekrapporten is duidelijk naar voren gekomen dat dit voorstel, het voorstel is wat Hindeloopen nodig heeft. En dat B&W voor Hindeloopen nu wil gaan reguleren, vinden vele ondernemers zeer wenselijk.

Dat het nieuwe voorstel van B&W nadelig zal zijn voor het stadje geloven zij niet, daar al enkele jaren enkele woningen worden verhuurd zonder problemen en het toeristische verblijf in balans is met de leefbaarheid van Hindeloopen. De toeristen zijn graag geziene gasten van de horeca en middenstand van Hindeloopen.

Nu het voorstel van B&W het mogelijk maakt om onder voorwaarden toeristische verhuur mogelijk te maken, zal dit een grote meerwaarde zijn.

Hindeloopen kan zo haar positie als recreatiekern aan het IJsselmeer behouden en versterken, dit is van economisch maar ook van cultureel belang. Ook zal dit de leefbaarheid van het stadje ten goede komen, te meer omdat vele inwoners afhankelijk zijn van de toeristische sector en hier ook daadwerkelijk direct of indirect werkzaam in zijn.

Hindeloopen heeft de bezoeker altijd een warm WELKOM gegeven, laten we dit vooral blijven doen!

Namens promotie Hindeloopen en de ondernemers van HindeloopenKoop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden