PvdA Fractie op pad met politie Heerenveen

HEERENVEEN - Op  vrijdag 15 september jl. hebben Wanda Ottens en Froukje Pool van de PvdA fractie, meegelopen met de politie. 

De fractieleden zijn bijgepraat door de agenten Jan Graafstra en Johannes Bron. Zij hebben de fractieleden laten zien wat er speelt op het gebied van veiligheid, jeugd en zaken die in het centrum spelen. 

Froukje Pool: “het was erg leerzaam, vooral om te zien hoe belangrijk het is om in de samenleving te blijven verbinden en hoe de politie daar een belangrijke rol inneemt in bijvoorbeeld de horeca in het centrum van Heerenveen”

De PvdA’ers zijn van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in veiligheid in wijken en het centrum. 

Veiligheid is voor de Sociaal Democraten belangrijk om leefbare wijken te houden en om inwoners weer bestaanszekerheid en perspectief te geven. 

Fractievoorzitter Wanda Ottens: “de samenleving verandert, het is mooi om te zien hoe veel kennis en ervaring deze politiemensen hebben en hoe ze worden gedragen in het centrum van Heerenveen. De agenten Graafstra en Bron zijn het voorbeeld van hoe je zichtbaar kunt zijn als politie, bijvoorbeeld in de horeca: iedereen kent deze agenten. Het is jammer dat de politie minder zichtbaar en bereikbaar kan zijn wegens bezuinigingen. De PvdA wil dit graag veranderen.”

De PvdA zet zich in voor meer blauw op straat. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden