Regionale nieuws- en weekbladen, waaronder Bolswards Nieuwsblad, blijven in handen van uitgever NDC

SNEEK- De regionale nieuws- en weekbladen, waaronder het Bolswards Nieuwsblad, blijven in handen van uitgever NDC. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De toekomst van de bladen was onzeker. Het gaat in totaal om 33 bladen, in heel Noord-Nederland. In Fryslân zijn het 13 titels.

Na de overname van de NDC Mediagroep door het Belgische Mediahuis in onderzocht of de bladen wel toekomst hadden bij de nieuwsorganisatie. "We hebben zowel intern als extern nooit naar buiten gebracht dat we de lokale bladen wilden verkopen", benadrukt directeur Evert van Dijk van de NDC Mediagroep.

De NDC Mediagroep is de uitgever van onder andere de Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad. Eerder werd duidelijk dat het bedrijf 100 van de 580 banen schrapt. De helft van de ontslagen valt bij de advertentieverkopers.

Reorganisatie

Bij de reorganisatie werd ook kritisch gekeken naar de huis-aan-huisbladen. De inkomsten uit advertenties gaan al jaren omlaag, en in het eerste jaar van corona was de daling nog veel erger.

De verkoop van de bladen zou niet alleen voordelen opleveren, zei Van Dijk in de Leeuwarder Courant. "NDC Mediagroep zou in dat geval veel omzet verliezen, maar niet alle kosten. De conclusie luidt dat het per saldo ongunstig is om de titels op korte termijn van de hand te doen."

Er waren volgens de krant ook geen geschikte partijen die met een aantrekkelijk bod kwamen, al was daar belangstelling genoeg. "Sommige wilden slechts één titel, terwijl wij de bladen het liefst in één cluster kwijt wilden."

De uitgever bekijkt nog of er 'gesleuteld moet worden' aan de titels, of aan het verspreidingsgebied. Van Dijk is er blij mee dat de bladen blijven. "Veel medewerkers hebben lang in onzekerheid verkeerd. Het is goed dat we hen nu duidelijkheid bieden."