Ruim 6000 euro subsidie voor sport in De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De regiegroep lokaal Sport- en Beweegakkoord heeft ruim 6000 euro toegekend voor de sport in De Fryske Marren. In totaal is er jaarlijks € 30.000,- subsidie beschikbaar voor initiatieven die het sporten en bewegen stimuleren.

In 2020 is in gemeente De Fryske Marren gestart met een traject om te komen tot een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Verschillende sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke instellingen hebben in een aantal bijeenkomsten de ambities geformuleerd. Op 18 september 2020 is het lokaal Sport- en Beweegakkoord formeel ondertekend en is de regiegroep aan de slag gegaan om bekendheid te geven aan het akkoord en de aanvragen te beoordelen.

Tijdens de sportweek in september 2020 zijn vanuit het sport- en beweegakkoord o.a. springtouwen gefinancierd om de de jeugd van de basisscholen in gemeente De Fryske Marren te laten bewegen. Inmiddels zijn er diverse aanvragen binnen gekomen en de regiegroep heeft deze getoetst aan de criteria van het Sport- en Beweegakkoord.

Vanwege de coronacrisis konden er niet veel activiteiten worden georganiseerd. Daarom heeft de regiegroep een aantal aanvragen voor specifiek materiaal om in de coronaperiode wel te kunnen trainen, toegekend. En ook met het criterium om een aanvraag te doen namens meerdere partijen, ook een belangrijke voorwaarde, is de regiegroep wat milder omgegaan.

De volgende subsidies zijn toegekend:
Volleybalclub VC Joure in samenwerking met andere sportverenigingen, bijdrage voor een tijdelijke lichtinstallatie om buitentrainingen mogelijk te maken (€ 3.025,36). Turn- en gymnastiek vereniging Pegasus in Lemmer, bijdrage voor aanschaf buitensportmaterialen (€ 746,95). Gymnastiek vereniging De Wâlde Elahuizen, bijdrage voor aanschaf buitensportmaterialen (€ 746,95). Reddingsbrigade Lemmer, aanschaf portofoons voor gebruik ondersteuning tijdens (sport)evenementen (€ 1.430,70). SportXperience Bakhuizen, bijdrage voor opzet buitensportactiviteiten (€ 100,-).

De regiegroep komt één keer per kwartaal bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Meer informatie, over wat het Sport- en Beweegakkoord inhoudt en hoe en wanneer men subsidie aan kan vragen is te vinden op www.sportbedrijfdfm.nl/sportakkoord