SP Heerenveen niet blij met plannen van nieuwe eigenaar landgoed “Klein Jagtlust”

HEERENVEEN - De fractie van de SP Heerenveen is niet blij met de plannen van de nieuwe eigenaar van het landgoed “Klein Jagtlust” in Oranjewoud. 

Eerder leken de plannen dit 7 hectare landgoed klein van omvang en sympathiek. Inmiddels is het de SP Heerenveen duidelijk dat de plannen de omvang van een klein pretpark beginnen te krijgen!  Ook is er bij omwonenden grote onrust ontstaan over de grootte en de aanpassingen die beoogd zijn.

De SP Heerenveen is van mening dat deze plannen nooit doorgang mogen krijgen!

Naar de mening van de SP zijn de plannen compleet in strijd met het huidige bestemmingsplan.

Oranjewoud is zelfs sinds 2013 beschermd dorpsgezicht! Al sinds eind tachtiger jaren heeft de gemeente Heerenveen gezorgd voor een autoluw gebied.

De plannen die nu bekend zijn, zijn volledig in tegenspraak met de huidige waarden. Klein Jagtlust is op grond van de Erfgoedwet aangewezen als rijksmonument.

Er zijn in Oranjewoud nog een klein aantal Landgoederen, waarvan Oranjestein en Oranjewoud de overige twee zijn. Het is onze plicht om deze ongeschonden voor nageslacht te koesteren.

Niet alleen de historische waarde wordt geweld aangedaan, maar ook de natuurwaarden.

Het is een parkachtig perceel waar rust zowel door mens als dier zeer wordt gewaardeerd.

Alleen al het plan om ruim 50 parkeerplaatsen aan te leggen zal zorgen voor enorme overlast…. Maar ook de te verwachten bezoekersaantallen zullen substantieel bijdragen aan nog meer herrie in dit gebied. Het gebied wordt momenteel zeker op zondags overbelast. Deze overlast heeft naar de mening van de SP zijn grenzen bereikt.

Klein Jagtlust mag niet verworden tot een “wingewest”. Daarom vinden tegenstanders van deze onzalige plannen in de SP Heerenveen een metgezel.