Súdwest-Fryslân zet stappen in herontwikkeling IJlsterplein in Sneek

SNEEK- Uit recent onderzoek is gebleken dat de plannen voor de herontwikkeling van het IJlsterplein in Sneek haalbaar zijn. Om de herontwikkeling verder op te kunnen starten en grond aan te kopen, is krediet en een vastgestelde grondexploitatie nodig. De gemeenteraad neemt hier op 3 februari 2022 een besluit over.

Aankoop perceel Bo-rent

Om het complex met circa 26 koopappartementen op de beoogde locatie te kunnen realiseren, heeft het college van burgemeester en wethouders op 7 december ingestemd met de aankoop van het perceel Lemmerweg 49 in. Het college is de koopovereenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de raad de grondexploitatie vaststelt en het benodigde krediet beschikbaar stelt. Daarnaast is de gemeente nog in gesprek met woningcorporatie Elkien over de aankoop van het gebied gelegen achter de Bo-rent. Een deel van de grond nabij de watertoren en de twee woningen boven het Bo-rent pand is al in eigendom van Súdwest-Fryslân.

De gemeenteraad neemt op 3 februari 2022 een besluit over de kredietaanvraag en de grondexploitatie.