Súdwest-Fryslân zet vaart achter woningbouw Oosthem en plant grondwerk alvast in

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân is akkoord gegaan met het voorstel om op de nieuwbouwlocatie in Oosthem het grondwerk alvast voor te bereiden, tegelijkertijd met de bestemmingsplanprocedure. Op die manier kan het grondwerk uitgevoerd worden voor het broedseizoen begint (medio maart). Tijdens het broedseizoen kan de grond inklinken. Hiermee wordt een versnelling van bijna een jaar behaald. In december wordt duidelijk of het voorstel haalbaar is.

 

Michel Rietman, wethouder op het gebied van Wonen, is blij met deze stap: “We willen graag sneller bouwen, maar op bepaalde factoren, zoals het broedseizoen, hebben wij geen invloed.  Door slim te faseren, en het broedseizoen juist te benutten als zettingsperiode, kunnen we versnellen. Het is mooi dat we op deze manier flexibeler kunnen zijn.”

Om de ambities waar te maken is deze flexibiliteit ook opgezocht. Waar het kan gaat de gemeente dit inzetten voor toekomstige plannen.

Procedures waar mogelijk versnellen

Het college heeft in het collegeakkoord aangegeven in de komende vier jaar minimaal 1.000 woningen te bouwen en waar mogelijk procedures te versnellen. In het plan van Oosthem is die ruimte er. “Ja, we zijn ambitieus door te zeggen dat we in de komende vier jaar 1.000 woningen willen bouwen. Daar is een grote behoefte aan. Wil je als gemeente groeien en ook de inwoners daar in meenemen, dan moet je het laten zien,” aldus Rietman. In Oosthem is straks ruimte voor 20 nieuwe woningen. De verwachting is dat de woningen, na het grondwerk en het bouwrijp maken, vanaf 2024 gerealiseerd kunnen worden.

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden