Verbouwing van de Martinikerk begint met afbraak

SNEEK- Voordat de in het oog springende ellipsvormige groene aanbouw tussen de klokkentoren en de Martinikerk van Sneek verrijzen zal is er de afgelopen dagen flink wat sloopwerk verricht door de firma Van der Wal uit Joure.

Al veel eerder heeft de Protestantse Gemeente in Sneek heeft een plan openbaar gemaakt om de Martinikerk met een verbouwing toekomstbestendig en multifunctioneel te maken.

Ontwerp

Aan de binnenzijde wordt veel verbouwd en toegevoegd. Er komen extra vergaderzalen en een centrale ontmoetingsruimte. Een lift maakt de kelder van de kerk bereikbaar waar de toiletten komen. Verder komt er een groot podium geschikt voor muziekuitvoeringen en andere optredens. Tot slot zijn er nog een nieuwe keukenvoorziening en eigen ruimte voor de jeugd gepland.

Het ontwerp is van de aanbouw is van architect Gerard Brouwer van architectenbureau Kijlstra-Brouwer uit Beetsterzwaag. De verbouwing wordt begroot op ruim twee miljoen euro.

Voor foto-impressie klik op eerste foto!

Voor meer info:  https://www.pknsneek.nl/