Verruiming voor de jeugd tot 18 jaar

Foto Henk van der Veer

DEN HAAG-Het kabinet heeft naar aanleiding van een OMT-advies gisteren besloten om naast het openstellen van de scholen en de buitenschoolse opvang ook de coronamaatregelen voor de sport iets te versoepelen. Die marginale versoepeling houdt in dat de jeugd tot 18 jaar vanaf 10 januari ook tussen 17.00 en 20.00 uur weer in groepsverband en zonder 1,5 meter afstand buiten mag trainen en tussen die tijdstippen ook tegen andere teams van hun club wedstrijden mogen spelen. 

Die aanpassing biedt de clubs ruimere mogelijkheden om de trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugd te faciliteren, al kan dat in bepaalde leeftijdscategorieën ook tot scheve gezichten leiden. Zo geldt de versoepeling niet voor spelers ouder dan 17 jaar en dat betekent in veel gevallen dat de spelers van de JO19-teams tussen de hiervoor genoemde tijdstippen niet kunnen en mogen trainen. Daarnaast kan in de leeftijdscategorie JO17 mogelijk niet met een volledige groep getraind worden, omdat bepaalde spelers inmiddels de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en daardoor buiten de boot vallen.

Niettemin zullen de meeste amateurclubs de hiervoor genoemde versoepeling omarmen omdat een en ander zoals hiervoor al werd vermeld, meer mogelijkheden biedt om de jeugd te laten trainen c.q. onderlinge wedstrijden te laten spelen, iets wat met het oog op de fysieke en mentale gesteldheid van/onder de jongeren breed als zeer wenselijk wordt aangemerkt. 

​In dat kader drongen diverse organisaties, sportbonden en Kamerleden na de afkondiging van de maatregelen in december van het vorig jaar en tijdens het daarover gehouden Kamerdebat er al op aan om ook de sport als een essentiële sector aan te merken en om de ingrepen voor deze sector achterwege te laten c.q. zoveel mogelijk te beperken.

Bron: https://pengel.weebly.com